Hoppa över navigering

LPA samlar in 100 berättelser om finländskt arbete – från lantbruksföretagare, forsknings- och konststipendiater samt anställda på LPA

Du deltar väl i vår kampanj! Svara på enkäten och berätta vad som är det bästa med ditt arbete. Genom att svara deltar du i utlottningen av en Ipadplatta.

Vi på LPA vill tillsammans med dig fira att Finland fyller 100 år. Vi vill lyfta fram det värdefulla arbete som primärproducenter, vetenskapsidkare och konstutövare utför. Kom med och gratulera 100-åriga Finland!

Det självständiga Finland har byggts och utvecklats med avstamp från jord- och skogsbruket. De som arbetar inom primärproduktionen har alla dragit sitt strå till stacken för vårt land. Vi har jobbat, vuxit och utvecklats tillsammans. Konst- och forskningsstipendiaterna stärker vår finländska identitet. Vetenskapsidkarna hjälper Finland framåt. Konsten ger föda för själen och stöder vårt välbefinnande.

– Vi har byggt Finland tillsammans och kommer att göra det även i framtiden, sammanfattar verkställande direktör Päivi Huotari.

Med projektet vill LPA visa sin uppskattning för dem som arbetar inom primärproduktionen och för dem som bedriver forskning eller utövar konst. Alla behövs för att vårt samhälle ska utvecklas vidare och vår identitet stärkas.

Vi utmanar dig att dela din egen berättelse om det värdefulla och viktiga arbete du gör. Tillsammans kan vi visa att vi uppskattar och sätter värde på varandra och vårt arbete. Yrkesstolthet skapar välfärd och resultat. Genom att vi utbyter tankar och delar berättelser med varandra ökar gemenskapen och arbetsmotivationen även under svåra tider.

Berätta vad som inspirerar dig i ditt arbete som lantbruksföretagare, fiskare, skogsägare, renskötare, forsknings- eller konststipendiat eller LPA-anställd. Vad är det bästa med ditt arbete? Varför är ditt arbete viktigt?

Skicka din berättelse genom att svara på en enkät. Mellan dem som deltar i enkäten och lämnar sina kontaktuppgifter lottar vi ut pekplattor (Apple iPad 32 Gb Wi-Fi + Cellular).

Berättelserna kommer att delas på dessa webbsidor och i sociala medier (#100työtä). Projektet kulminerar i december då berättelserna sampubliceras på vår webbplats och i Maaseudun Tulevaisuus.

Du kan följa projektet och de insamlade berättelserna på webbsidan Tarinoita suomalaisesta työstä och på facebook.

Päivi Huotari, verkställande direktör, LPA

Mer information om projektet: LPA, kommunikationsenheten, Minna Gardemeister tfn 050 340 5983

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig