Hoppa över navigering

Lagar

Den centrala lagstiftningen om LPA-tryggheten och LPA:s försäkringsvillkor

Lagarna och förordningarna på dessa sidor är oftast länkade till Finlex. Om de inte finns uppdaterade i Finlex har de i vissa fall länkats till Pensionsskyddscentralens författningstjänst, som innehåller all gällande arbetspensionslagstiftning.

När lagstiftning uppdaterats på LPA har ändringarna till och med 1.1.2021 beaktats.

Under Olycksfallsförsäkring finns också sidan Upphävd lagstiftning och bland försäkringsvillkoren finns också gamla OFLA-villkor.

Försäkringsvillkoren har översatts på LPA. Observera att innehållet på våra sidor omfattas av en ansvarsfriskrivning, som framgår av användarvillkoren.

Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

OFLAL
Lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om betalning av grundskyddsandelar, statsandelar och avgifter för komplettering av ersättningsansvaret enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (1252/2015)

OlyL
Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)

Statsrådets förordning om ersättning för kostnaderna för yrkesinriktad rehabilitering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (1467/2015)

Statsrådets förordning om bestämmande av årsarbetsinkomsten enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (1466/2015)

Statsrådets förordning om förteckningen över yrkessjukdomar (769/2015)

Statsrådets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (768/2015)

Upphävd lagstiftning

OFLA
Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

OFLAF
Förordningen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (375/1982)

OlyFL
Lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948)

OlyFF
Förordningen om verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring (850/1948)

YrkesSjL
Yrkessjukdomslagen (1343/1988)

YrkesSjF
Yrkessjukdomsförordningen (1347/1988)

Olycksfallsrehabiliteringslagen
Lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991)

Invaliditetsklassförordningen
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfallsförsäkring (1649/2009)

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig