Hoppa över navigering

Lagändringarna för den första fasen av avbytarservicelagstiftningen på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet skickade ut lagändringarna för den första fasen av helhetsreformen av avbytarlagstiftningen på remiss. Remissyttrandena ska vara inlämnade senast den 2.8.2022.

Enligt regeringsprogrammet för Sanna Marins regering reformeras avbytarlagstiftningen under den här regeringsperioden. Reformen är avsedd att färdigställas i två faser. Avsikten är att ändringarna för den första fasen ska träda i kraft 1.1.2023–30.6.2023.

Propositionen innehåller lagändringar som hänför sig till den första fasen av totalreformen av avbytarservicelagstiftningen som gäller lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare, lagen om vikariehjälp för renskötare och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet.

De viktigaste ändringarna i propositionen meddelas i social- och hälsovårdsministeriets meddelande: Lagändringarna för den första fasen i totalreformen av avbytarservicelagstiftningen på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet begär senare in remissyttranden om den helt nya avbytarlagstiftningen som föreslås i den andra fasen av helhetsreformen.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig