Hoppa över navigering

Projektet "Ta hand om bonden" har klart hjälpt lantbruksföretagare att orka med arbetet

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stöder lantbruksföretagare vid utmaningar med att orka med arbetet. Det sker inom ramen för projektet Ta hand om bonden, som är en del av lantbrukets krispaket och vars syfte är att främja lantbruksföretagares psykiska ork och hindra utmattning genom tidigt ingripande. Effekten av projektverksamheten har utretts genom en undersökning, som visade på synnerligen positiva resultat under fjolåret. Enligt undersökningen upplevde lantbrukarna att projektet hade klart förbättrat deras arbetsförmåga och arbetsork.

Undersökningens innehåll

Projektet lyckades i fjol hjälpa över tusen lantbruksföretagare i samarbete med andra landskapsvisa projekt. Undersökningen utfördes av Elena Suomela som ett lärdomsprov vid Jyväskylä yrkeshögskola och bestod av två delar. Den första delen var en enkät där de lantbrukare som fått en köptjänstförbindelse under 2017 tillfrågades om sina erfarenheter av projektet (svarsprocenten var 29). Den andra delen bestod av intervjuer med projektarbetarna och dem som arbetar vid de andra landskapsvisa projekten (14 personer) om deras uppfattningar om vilken effekt den gårdsvisa hjälpen och köptjänstförbindelserna haft.

Projektåtgärderna stöder och ökar arbetsförmågan i en utmanande vardag

LPA har genom separat finansiering anställt projektarbetare som ger avgiftsfri och pålitlig samtalshjälp och hänvisar lantbrukare till den hjälp de behöver. Utöver LPA:s projektarbetare har även anställda vid andra landskapsvisa projekt gett likadan hjälp. Köptjänstförbindelser kan erbjudas för experttjänster som stöder orken, till exempel terapi eller ekonomisk eller juridisk experthjälp.

– Rosor! En underbar människa besökte gården och fick mig att se ljus i tunneln. Jag är djupt tacksam för de uppmuntrande orden och det varma förhållningssättet. Projektarbetaren var en medmänniska som går vid ens sida, så lyder några kommentarer från lantbrukare.

Enligt undersökningen var man synnerligen nöjd med den hjälp man fått genom köptjänstförbindelsen. Så många som nio av tio berättade att de var nöjda med den hjälp de köpt med förbindelsen.

Resultaten visade att köptjänstförbindelsen klart förbättrat arbetsförmågan. Tack vare experthjälpen hade arbetsförmågan ökat från 5,1 till 7,3 (medeltal av den upplevda arbetsförmågan, maximivärde 10). I synnerhet upplevdes det att köptjänsten haft en positiv effekt på hur man själv orkar: 73 % av dem som svarade bedömde att effekten varit ganska eller mycket stor. Det ansågs också att köptjänstförbindelsen hjälpt i fråga om de mänskliga relationerna, arbetsnöjdheten och kontrollen över ekonomin.

Intervjuerna med projektarbetarna vid LPA:s projekt och de andra landskapsvisa projekten stärkte responsen från lantbrukarna. Projektarbetarna ansåg att samtalshjälpen och hänvisandet till experthjälp var viktiga verksamhetsformer för att lantbruksföretagare ska orka med sitt arbete. Under intervjuerna framgick det också att de som arbetar vid projekten såg ett behov av att uppdatera lantbruksföretagarnas ekonomiska kunnande och av att ge olika former av hjälp, även den experthjälp som möjliggörs av köptjänstförbindelsen.

De åtgärder som visat sig ha effekt bör säkerställas även i fortsättningen

– Det är fint om de här tjänsterna som lantbrukarna funnit vara bra kan erbjudas som en del av vår verksamhet för tidigt ingripande även i fortsättningen. Genom att ta hand om bonden och ingripa i tid kan vi bidra till att minska risken för utmattning och arbetsoförmåga. Eftersom en lantbruksföretagares vardag är utmanande och arbetet synnerligen påfrestande behövs dessa åtgärder verkligen, säger LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari.

Ytterligare information ger teamledare Pirjo Saari vid LPA:s arbetshälstoteam, tfn 040 034 1390 (på finska). Allmän information om projektet ger expert Märta Strömberg-Nygård, tfn 029 435 2242 (på svenska).

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig