Hoppa över navigering

Frivillig LFÖPL-försäkring

När villkoren för den obligatoriska LFÖPL-försäkringen inte uppfylls lönar det sig att säkerställa pensionsskyddet med en frivillig LFÖPL-försäkring.

Den frivilliga LFÖPL-försäkringen är avsedd för dig som bedriver verksamhet som beskattas som jordbruk i förtjänstsyfte, yrkesmässigt fiske eller yrkesmässig renskötsel men inte uppfyller förutsättningarna för en obligatorisk försäkring.

Du kan ta en frivillig LFÖPL-försäkring när du är mellan 18 och 68 år och

 • din arbetsinkomst ligger under 4 506 euro per år (2024)
 • eller om din gård är mindre än fem LFÖPL-hektar.

Om du får ålderspension kan du ta ut en frivillig försäkring oberoende av arbetsinkomst eller din gårds LFÖPL-hektar.

Arbetsinkomsten för den frivilliga LFÖPL-försäkringen bestäms på samma sätt som för den obligatoriska LFÖPL-försäkringen, det betyder att den motsvarar din årliga arbetsinsats på gården. Din arbetsinsats ska vara minst 2 253 per år (2024).

Det lönar sig också att säkerställa pensionstryggheten för andra familjemedlemmar som arbetar på gården. Läs mer om försäkringsskyddet för familjemedlemmar.

Tilläggsskydd vid sidan av pensionen

Om du är ålderspensionär och fortsätter arbeta kan du försäkra ditt arbete med en frivillig försäkring. Du kan tjäna in ny pension för det arbete du utför vid sidan av ålderspensionen fram till den övre gränsen för försäkring, dvs. 68 års ålder (för dem som är födda år 1957 eller tidigare är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958–61 är den 69 år och för dem som är yngre 70 år). Du kan ansöka om att den nya pensionen ska börja betalas när du har nått den övre åldersgränsen för försäkring.

Läs mer om att arbeta som ålderspensionär.

Ordna olycksfallsskyddet separat

Den frivilliga LFÖPL-försäkringen omfattar inte arbetsskadeskydd. Vid sidan av den frivilliga försäkringen lönar det sig således att teckna en frivillig arbetsskadeförsäkring.

Kom ihåg att försäkra din fritid med en fritidsolycksfallsförsäkring som ersätter för skador som inträffat på fritiden och vid arbete i privathushållet.

Den frivilliga LFÖPL-försäkringen omfattar inte grupplivförsäkring.

Försäkringspremier

Försäkringspremierna för den frivilliga försäkringen är desamma som för den obligatoriska. Försäkringspremierna är avdragbara i beskattningen.

Ansök om frivillig försäkring

Den frivilliga LFÖPL-försäkringen träder i kraft på ansökningsdagen och aldrig retroaktivt.

 1. Ansök om försäkring i e-tjänsten

  Fyll i ansökan om försäkring i e-tjänsten.

  LPA-ombudsmännen och LPA:s kundbetjäning hjälper dig att fylla i ansökan.

 2. Fyll i försäkringsansökan

  Alternativt kan du fylla i en ansökningsblankett i pappersform.

  och lämna den till LPA:

   

Vår kundtjänst hjälper dig gärna om det är något kring din LPA-trygghet du undrar över. Du kan också skicka oss frågor om din försäkring via vår skyddade e-posttjänst. Välj då Försäkringsärenden som mottagare.

Upphörande av försäkringen

Om du slutar arbeta i företaget eller om villkoren för försäkring inte uppfylls till andra delar, måste försäkringen aslutas. Meddela alltid LPA om dessa förändringar.

Om du vill säga upp försäkringen ska du göra en skriftlig uppsägningsanmälan och skicka den till LPA. Försäkringen upphör tidigast vid utgången av den månad då din skriftliga anmälan om uppsägning nått LPA.

LPA kan säga upp en frivillig försäkring om försäkringstagaren inte betalar premierna.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig