Hoppa över navigering

E-tjänster

Sköt dina försäkrings-, pensions- och avbytarärenden i våra e-tjänster.

E-tjänster

Sköt dina försäkrings-, pensions- och avbytarärenden i våra e-tjänster.

Lantbruksföretagare

Grunden för en lantbruksföretagares arbetspensionsskydd är en arbetspensionsförsäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Från LPA får du utöver pensionsförsäkring även skydd vid olycksfall, sjukdom eller arbetsoförmåga. Vi tryggar din vardag och stöder ditt arbete!

Söker du dessa?

Så söker du ersättning

Redogör i skadeanmälan så noggrant som möjligt för hur, var och under vilka förhållanden olycksfallet inträffade. Handläggningen av ärendet går snabbare om LPA behöver...

Vem kan få avbytarservice?

Du får avbytarservice om alla följande villkor uppfylls. Även en 68-årig lantbruksföretagare vars LFÖPL-försäkring har upphört endast av den orsaken att företagaren fyllt...

Information till pensionstagare

På den här sidan har vi sammanställt information för dig som redan får arbetspension. Efter att du fått ett positivt pensionsbeslut betalas din pension ut på det bankkonto...

Du är kanske intresserad av

LPA-trygghetsräknaren

Här kan du räkna ut din LPA-trygghet på prov.

Så söker du ersättning

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska anmälas inom 60 dagar.

kulujen vähentäminen apurahasta

Pensionsutdrag

Läs igenom utdraget noggrant!

Inkomstregistret

Om du betalar lön ska du anmäla uppgifterna till inkomstregistret.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig