Hoppa över navigering

E-tjänster

Du kan sköta ärenden som gäller din LPA-trygghet enkelt via våra e-tjänster.

E-tjänster

Du kan sköta ärenden som gäller din LPA-trygghet enkelt via våra e-tjänster.

Lantbruksföretagare

Grunden för en lantbruksföretagares arbetspensionsskydd är en arbetspensionsförsäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Från LPA får du utöver pensionsförsäkring även skydd vid olycksfall, sjukdom eller arbetsoförmåga. Vi tryggar din vardag och stöder ditt arbete!

Söker du dessa?

Ta hand om bonden

Via LPA:s projekt Ta hand om bonden får du som är lantbruksföretagare avgiftsfri och förtroendefull hjälp när din mentala energi eller ekonomiska resurser är hårt prövade.

LPA-sjukdagpenning

LPA-sjukdagpenningen är ett skydd vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom, såsom säsonginfluensa. Sjukdagpenning betalas för den självrisktid som gäller sjukdagpenningen...

Så söker du ersättning

Redogör i skadeanmälan så noggrant som möjligt för hur, var och under vilka förhållanden olycksfallet inträffade. Handläggningen av ärendet går snabbare om LPA behöver...

Vem kan få avbytarservice?

Du får avbytarservice om alla följande villkor uppfylls. Även en 68-årig lantbruksföretagare vars LFÖPL-försäkring har upphört endast av den orsaken att företagaren fyllt...

Du är kanske intresserad av

LPA-trygghetsräknaren

Här kan du räkna ut din LPA-trygghet på prov.

Så söker du ersättning

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska anmälas inom 60 dagar.

kulujen vähentäminen apurahasta

Pensionsutdrag

Läs igenom utdraget noggrant!

Inkomstregistret

Om du betalar lön ska du anmäla uppgifterna till inkomstregistret.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig