Hoppa över navigering

Utbetalningsdagar för pensioner 2024 och årsinformation till pensionstagarna

Vid årsskiftet skickar vi årsinformation till alla som LPA betalar pension till.

Av årsinformationen framgår pensionsbeloppet 2024 och hur mycket pension som betalades ut 2023. Årsinformationenen skickas ut i slutet av december och är framme senast i början av januari.

Med årsinformationen får du en bilaga med information om bland annat indexförhöjningar, arbete vid sidan om pensionen och eventuella inkomstgränser. Du kan också läsa den här bilagan på vår webbplats under Infobrev.

Utbetalningsdagar för pensioner 2024

Vi betalar alltid pensionerna på den andra bankdagen i månaden.

Utbetalningsdagarna för pensionerna 2024 är

3 januari
2 februari
4 mars

3 april
3 maj
4 juni

2 juli
2 augusti
3 september

2 oktober
4 november
3 december

Läs mer om pensionerna på sidan Information till pensionstagare.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig