Hoppa över navigering

Sanna Helve-Tuominen har utsetts till chef för olycksfallsenheten vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Sanna Helve-Tuomainen (tradenom YH) har utsetts till chef för LPA:s olycksfallsenhet. För tillfället arbetar Helve-Tuominen hos Fennia som servicechef för personskador och arbetarskydd. Helve-Tuomainen har en gedigen erfarenhet ärenden som gäller olycksfall i arbetet, arbetarskydd och kundservice och av utvecklingen av ersättningsverksamheten. Helve-Tuomainen börjar som enhetschef vid LPA den 1.6.2022.

Närmare information: Päivi Huotari, verkställande direktör, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, tfn 050 500 4514

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig