Hoppa över navigering

Lantbruksföretagare får snart sin LFÖPL-faktura som förfaller i maj

Fakturorna för LFÖPL-försäkringspremierna kommer snart med posten till de lantbruksföretagare som betalar sina LFÖPL-försäkringspremier antingen i en rat eller i tre rater. Förfallodagen är den 25 maj.

Om arbetet på gården upphört kommer du väl ihåg att anmäla det till LPA.

Även om du ändrar din arbetsinkomst ska du betala den LFÖPL-faktura som du nu får. En ändrad arbetsinkomst beaktas i senare fakturor under året.

Använd referensnumret på fakturan. Varje faktura från LPA har ett eget referensnummer. Det betyder att referensnumret kan användas bara för just den fakturan.

Tillsammans med försäkringsfakturan postas en bilaga med information om försäkringsskyddet och försäkringspremierna. Bilagan kan också läsas på LPA:s webbsida Fakturabilagor och infobrev.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig