Hoppa över navigering

Avbytartjänsterna 50 år

De lagstadgade avbytartjänsterna firar 2024 sitt 50-årsjubileum.

Det finska systemet med avbytarservice är även globalt sett ett unikt system. Det är bevisat att lantbruksavbytarverksamheten är husdjursproducentens viktigaste tjänst är det gäller välbefinnandet.

Avbytarservicens historia i ett nötskal

1970-talet

1.4.1974 trädde lagen om ordnande av semester i kraft.

Under 70-talet blev inflyttningen från landsbygden allt intensivare. På gårdarna fanns det inte nödvändigtvis längre arbetskraft som hjälpte till vid behov. I och med att femdagars arbetsveckan infördes upptäckte man också betydelsen av fritid. Det var främst husmödrarna som ansvarade för skötseln av djuren. Avbytarservicen uppkom särskilt på önskemål av husmödrarna som ville ha lite ledig tid från det bindande arbete som djurskötseln innebar.

Semesterrätten var först 6 dagar, i slutet av 1970-talet 14 dagar. Rätten till semester uppgick i början till 6 dagar. Under åren har semesterdagarna ökat till 26 dagar. Alla husdjursföretagare på gården har rätt till semesterdagar.

Under 70-talet fick man också rätt till vikarie vid sjukdom.

I början var det lantbruksföretagaren själv som måste hitta en avbytare. Kommunen betalade avbytarens lön.

Avbytarservicen har från början finansierats ur statsbudgeten. I början reserverades en viss summa för avbytartjänsterna och semester kunde tas endast så länge pengarna räckt. Det här kunde till exempel betyda att endast en av gårdens företagare kunde ta ut sina sex dagar.

1980-talet

Antalet semesterdagar steg från 14 till 19 dagar. Under 80-talet spred sig rätten till vikariehjälp till ett flertal olika livssituationer.

Under 80-talet överfördes skyldigheten att hitta avbytare på kommunen, en ny yrkesgrupp uppkom: lantbruksavbytarna.

1989 ändrades anslagen till förslagsanslag vilket betydde att alla lagstadgade tjänster kan genomföras.

1990-talet

Antalet semesterdagar steg från 21 till 22 dagar.

Under 90-talet infördes möjligheten att själv ordna avbytarservice som ett alternativ till kommunens avbytartjänst.

Depressionen innebar sparkrav även för avbytarverksamheten

I början av 90-talet fanns i fortfarande nästan varje kommun en så kallad semesternämnd som fattade beslut om semesterrättigheterna. 1997 blev avbytarservicen frivillig för kommunerna och i stället överfördes ansvaret för genomförandet av avbytartjänsterna och ordnande av förvaltningen på LPA.

2000–2024

Antalet semesterdagar steg från 22 till 26 dagar.

2016 riktlinjerna för EU:s n statsstöd begränsade avbytartjänsterna bl.a. genom att stryka växtodlarnas rätt till avbytarservice.
Gårdarna som behövde avbytare blev till följd av strukturomvandlingen inom lantbruket allt färre och LPA började omorganisera avbytarenheterna till större enheter. Från och med början av 2023 sköts avbytarservicen av 12 avbytarenheter.

 

Inspirerande berättelser om avbytarverksamheten

Vi har samlat in berättelser om avbytarservice genom åren för att fira jubileumsåret. Vi bad er att dela med er av era spännande, roliga eller minnesvärda historier om avbytarservice. Det var möjligt att lämna in berättelser från 1.1 till 30.6.2024. De bästa berättelserna publiceras senare på den här webbplatsen och i våra sociala medier. Berättelserna som publiceras belönas med ett överraskningspris.

Regler för kampanjen Inspirerande berättelser om avbytarverksamheten

Syftet med kampanjen är att synliggöra avbytarservicens 50-årsjubileum, betydelsen av lantbruksföretagarnas arbete, själva arbetet och dess betydelse som välbefinnandetjänst för lantbruksföretagarna.

Kampanjens arrangeras av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Kampanjen inleds den 22.1.2024 och avslutas den 31.12.2024. Du kan besvara förfrågan fram till utgången av juni 2024.

Du kan delta i kampanjen på LPA:s webbplats.

Förfrågan i samband med kampanjen Inspirerande berättelser om avbytarverksamheten kan besvaras av lantbruksföretagare, medarbetare i de lokala enheterna för avbytarservice, avbytare och andra personer som kommer i kontakt med avbytarservicen.

Bland alla bidrag väljer LPA ut de berättelser som publiceras på LPA:s webbplats och delar dem i de sociala medierna. Eventuellt sammanställs också en särskild publikation med berättelser. LPA kan vid behov förkorta berättelserna och redigera språkdräkten i berättelserna som publiceras.

För att kampanjen ska kunna genomföras samlar vi in personuppgifter och sparar dem tillfälligt (2024). När du besvarar förfrågan väljer du om din berättelse får publiceras under eget namn eller under pseudonym. Av personuppgifterna använder vi namn, telefonnummer, gatuadress, postnummer och postanstalt för att kunna skicka ut belöningarna.

Berättelser som inte publiceras under kampanjen raderas när kampanjen upphör.

De som deltar i kampanjen kan återkalla sin medverkan genom att skicka ett meddelande om återkallelse till adressen  lomitus(at)mela.fi.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig