Hoppa över navigering

E-tjänster

Sköt dina försäkrings-, pensions- och avbytarärenden i våra e-tjänster.

E-tjänster

Sköt dina försäkrings-, pensions- och avbytarärenden i våra e-tjänster.

Fiskare

Grunden för en yrkesfiskares arbetspensionsskydd är en arbetspensionsförsäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Från LPA får du utöver pensionsförsäkring även skydd vid olycksfall, sjukdom eller arbetsoförmåga. Vi tryggar din vardag och stöder ditt arbete!

Söker du dessa?

Olycksfallsskydd för fiskearbete och för fritiden

LPA:s arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring ingår i den obligatoriska LFÖPL-pensionsförsäkringen och ger ersättning för vård av olycksfall som inträffat i...

Arbetspension för olika livssituationer

Arbetspensionen ger dig en utkomst när du slutar arbeta eller minskar arbetsmängden på grund av ålder eller arbetsoförmåga. Arbetspensionen tryggar också den efterlevande...

LPA-sjukdagpenning

LPA-sjukdagpenningen är ett skydd vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom, såsom säsonginfluensa. Sjukdagpenning betalas för den självrisktid som gäller sjukdagpenningen...

Försäkringspremierna för fiskare

LFÖPL-försäkringspremierna för fiskare beräknas på din personliga LFÖPL-arbetsinkomst.

Du är kanske intresserad av

Så här tecknar du en LFÖPL-försäkring

Teckna LFÖPL-försäkring för fiskare.

Vanliga frågor

Vi har samlat vanliga frågor och svaren på dem.

kulujen vähentäminen apurahasta

Pensionsutdrag

Läs igenom utdraget noggrant!

Så söker du ersättning

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska anmälas inom 60 dagar.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig