Hoppa över navigering

Hur påverkar indexjusteringen vid årsskiftet din framtida pension?

Arbetspensionerna justeras genom en indexkontroll som genomförs vid årsskiftet. Den kommande indexjusteringen berör särskilt personer som planerar att gå i ålderspension eller partiell ålderspension under 2023 eller 2024.

Nyheten har uppdaterats den 18.10.2023 med Pensionsskyddscentralens slutgiltiga beräkningar av index för 2024.

Enligt Pensionsskyddscentralens prognos uppgår arbetspensionsindex 2024 till 5,7 procent och lönekoefficienten till 5,1 procent. Indexsiffrorna är emellertid fortfarande uppskattningar, social- och hälsovårdsministeriet fastställer index i slutet av oktober.

Utgående från prognosen får den som går i pension under 2023 en förhöjning av sin pension med 5,7 procent från och med början av 2024. Pensionsbeloppet för den som går i pension på nästa års sida får en förhöjning på 5,1 procent i början av 2024, vilket med andra ord innebär en 0,6 procentenheter lägre förhöjning än den som går i pension under 2023.

Pensioner som redan betalas ut justeras automatiskt. Om du redan har ålderspension eller partiell ålderspension behöver du inte göra någonting utan din arbetspension höjs automatiskt med arbetspensionsindex.

Varför genomförs en indexjustering?

Arbetspensionerna påverkas av två index, dels arbetspensionsindex, dels lönekoefficienten. Både justeras årligen i januari. Arbetspensioner som redan betalas ut justeras med arbetspensionsindex. Syftet är att säkerställa att pensionernas köpkraft bevaras. Insparad pension, det vill säga pensioner som fortfarande inte betalas ut justeras däremot med en lönekoefficient. Så vill man säkerställa att arbetsinkomsten under tiden i arbetet bevarar sitt värde.

När lönar det sig att gå i pension?

Att gå i pension är ett stort beslut som det alltid lönar sig att planera och schemalägga så som det passar en själv bäst. Indexförhöjningarna påverkar alla arbetspensionsslag men det lönar sig inte att ta beslutet om pensionering endast utifrån indexförhöjningen eftersom den framtida pension påverkas i mycket större grad av arbetskarriärens längd och arbetsinkomstens nivå. Det är bra att komma ihåg att pensionen höjs mera av att du fortsätter arbeta och skjuter upp pensioneringen än genom indexförhöjningen.

Du kan pensionera dig när du har nått den lägsta åldern för ålderspension i din åldersklass. Om du går i pension först efter din lägsta pensionsålder, höjs din pension med en uppskovsförhöjning som höjer din pension med 0,4 procent för varje månad som du skjuter upp din pension med.

Om du arbetar i ett anställningsförhållande bör du observera att din ålderspension tidigast kan inledas från och med början av den månad som följer på tidpunkten då ditt anställningsförhållande upphörde. När du går på ålderspension upphör din obligatoriska LFÖPL-försäkring och du har inte längre rätt till avbytartjänster om du arbetar parallellt med ålderspensionen.

Du kan gå i partiell ålderspension tidigast vid 61 års ålder (född före 1964). Du observerar väl att om du går i partiell ålderspension innan du når den lägsta åldern för ålderspension minskar pensionen med 0,4 procent för varje månad som föregår din lägsta ålder för ålderspension. Den förtida minskningen tillämpas på din pension så länge du får pension.

När du tar beslutet om pensionering lönar det sig att på förhand kontrollera hur beskattningen påverkar, eftersom pension och förvärvsinkomster beskattas olika.

Lämna in din pensionsansökan ungefär en månad innan pensionen inleds.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig