Hoppa över navigering

Lantbruksföretagare, är din LFÖPL-försäkring i ordning?

Lantbruksföretagare får arbetspensionsskydd genom LFÖPL-försäkringen. Trygghet ger också OFLA-arbetsskadeförsäkringen och de övriga förmånerna från LPA. Allt det här brukar kallas LPA-trygghet. Genom att se till att din och familjemedlemmarnas LFÖPL-försäkringar är i ordning säkerställer du familjens trygghet i olika livssituationer.

Försäkringen bygger på arbetsinkomsten

En lantbruksföretagares LFÖPL-försäkring baseras på LFÖPL-arbetsinkomsten, som motsvarar lantbruksföretagarens arbetsinsats på gården. Utifrån arbetsinkomsten bestäms pensionen, olycksfallsskyddet och många andra ersättningar.

Som lantbruksföretagare har du rätt och ansvar att påverka storleken av din arbetsinkomst och på så sätt se till att din sociala trygghet är i ordning och att du får ersättningar enligt din aktuella situation. Det är viktigt att LFÖPL-arbetsinkomsten motsvarar din faktiska arbetsinsats på gården eftersom arbetsinkomsten avgör utkomsten till exempel vid sjukdomar och olycksfall, under föräldraledigheter och efter pensioneringen.

Beklagligtvis ofta gör man ekonomiska inbesparingar på bekostnad av försäkringsskyddet. Det här lönar sig ändå inte på lång sikt. Vid sjukdomar eller arbetsoförmåga och senast i pensionsåldern kan det hämna sig att man inte satsat på försäkringsskyddet. Genom en klokt vald arbetsinkomst som också uppdateras vid behov får man också dagpenningar och pensioner av rätt storlek.

Har det skett förändringar på gården?

Om det sker förändringar på gården som kan påverka arbetsinkomsten eller försäkringen bör de anmälas till LPA utan dröjsmål. Anmäl till exempel om du har sålt mark eller arrenderat mer mark eller om inkomstnivån eller produktionssättet har ändrats väsentligt.

Det är smidigast att göra anmälan via LPA:s e-tjänster. LPA-ombudsmannen kan också kontaktas i frågor som rör ändring av arbetsinkomsten eller försäkringen.

Ändringar i en gällande försäkring görs räknat från den dag de anmälts och aldrig retroaktivt. LFÖPL-försäkringen kan ändå avslutas retroaktivt om ändringarna innebär att försäkringsskyldigheten upphör.

Om arbetsinkomsten ändras så ändras också försäkringspremien. Till exempel om en förändring på gården leder till att arbetsinkomsten minskar så sjunker också försäkringspremien. De försäkringsfakturor som du redan fått måste du ändå betala eftersom en ändrad försäkringspremie beaktas först på senare fakturor.

Har du nyligen inlett din lantbruksföretagarverksamhet?

LPA försäkrar alla som utför lantbruksföretagararbete. När du börjar arbeta i ditt företag bör du kontakta LPA snarast möjligt. Kontakta oss också om en familjemedlem börjar eller slutar arbeta i företaget eller om en familjemedlems lönebetalning upphör. LFÖPL-försäkringen är obligatorisk för dem som uppfyller villkoren. Om du har skaffat ett jordbruk eller en skogsbrukslägenhet eller arbetar där som familjemedlem mot lön ska du ta en LFÖPL-försäkring inom sex månader från att verksamheten började.

LPA har ett nätverk av ombudsmän som täcker hela landet. LPA-ombudsmännen sköter personlig kundservice och hjälper med allt som rör LPA-tryggheten. Det går enklast att teckna försäkring genom att kontakta LPA-ombudsmannen. Ombudsmännen hjälper också med ansökningar och reder ut i vilka situationer du kan söka ersättning. Servicen är avgiftsfri.

Det lönar sig att ringa LPA-ombudsmannen och boka tid till mottagningen. Du kan också vända dig direkt till vår kundtjänst, växel 029 435 11.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig