Hoppa över navigering

Avgiftsbelagd avbytarservice

Avgiftsbelagd avbytarhjälp kan endast ordnas om det finns lediga avbytare efter att semester- och vikariehjälpstjänsterna har ordnats. Avgiftsbelagd avbytarhjälp kan inte utföras av en tillfällig avbytare som du själv föreslagit.

Vid avgiftsbelagd avbytarhjälp utför avbytaren dina arbetsuppgifter i husdjursskötseln. Du kan köpa antingen hela dagar så att avbytaren sköter alla dina arbetsuppgifter i husdjursskötseln eller också hjälp för endast en del av ditt arbete.

Subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp

Avgiftsbelagd avbytarservice till nedsatt pris kallas för subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp. Subventionerad avbytarhjälp är möjlig i högst 120 timmar per kalenderår.

Bara de som är semesterberättigade har rätt till subventionerad avbytarhjälp. Du ansöker om rätt att använda subventionerad avbytarhjälp i samband med semesteransökan.

Avbytarhjälp till fullt pris

Med avbytarhjälp till fullt pris avses avbytarhjälp för vilken priset inte nedsatts. Avbytarhjälp till fullt pris kan du köpa även om du inte har rätt till semester. Du måste dock uppfylla de allmänna villkoren för att få avbytarservice.

Ersättningar och priser

Ersättningarna och priserna justeras årligen enligt löneindex.

Tiden för avbytarservice 1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2022
Subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp 14,67 euro per timme 15,03 euro per timme
Avbytarhjälp till fullt pris 37,35 euro per timme 38,26 euro per timme
Övervakningsbesök, euro/besök (för besök på över en timme euro/timme) 35,21 euro 36,08 euro
Beredskap 5,34 euro/timme 5,47 euro/timme
Vikariehjälpsavgift/organisering av företagsverksamheten 14,40 euro/timme 14,76 euro/timme
Avbytarservice som ordnats själv, ersättning högst 28,28 euro/timme 28,97 euro/timme
Ogrundad förmån 35,21 euro/timme 36,08 euro/timme

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig