Hoppa över navigering

Förändringar i stipendiatarbetet

Kommer det att ske förändringar i ditt stipendiatarbete? Meddela LPA och stipendiegivaren om eventuella förändringar under försäkringsperioden.

Avbrott i stipendiatarbetet

Ett avbrott i din försäkring är möjligt om du avbryter stipendiatarbetet för minst fyra månader på grund av

 • sjukdom eller rehabilitering
 • barnafödsel eller vård av barn under tre år
 • löne- eller annat förvärvsarbete
 • värnplikt eller civiltjänstgöring
 • eller någon annan jämförbar orsak.

Försäkringen ska också ha varit i kraft minst fyra månader före avbrottet och minst fyra månader av arbetsperioden ska återstå efter avbrottet.

Meddela LPA om avbrottet och bifoga stipendiebeviljarens godkännande

Anmäl ändringar till LPA i e-tjänsten  eller skicka blanketten Ansökan om ändringar i förhållandena till oss per post. Utgående från din ansökan fastställer vi om det måste göras ändringar i försäkringen.   

Vi behöver ett skriftligt godkännande om avbrottet av den som beviljar stipendiet. Skicka beviljarens godkännande samtidigt som du meddelar oss om avbrottet i arbetet. 

När du återvänder till stipendiearbetet efter avbrottet

Meddela i e-tjänsten när du återvänder till arbetet. Om ditt arbete har förändrats och din arbetsinsats har ökat eller minskat kan du under vissa villkor ansöka om justering av arbetsinkomsten. Läs mer om justeringen av arbetsinkomsten. 


Ändamålet för stipendiet ändras

Om ändamålet för ditt stipendium ändras under försäkringens giltighetstid ska du anmäla det till oss via LPA:s e-tjänster eller den skyddade e-posttjänsten


Ändring av arbetsinsatsen, arbetets längd och LFÖPL-arbetsinkomsten

Din LFÖPL-arbetsinkomst kan under vissa villkor justeras mitt under försäkringsperioden om din arbetsinsats och stipendiearbetets längd ändras. Det kan till exempel bli aktuellt när du vill börja arbeta deltid i stället för heltid och tvärtom. 

Du kan justera din arbetsinkomst när alla dessa villkor uppfylls:  

 • försäkringen som beviljats för minst 12 månader gäller i minst en månad vid den tidpunkt då du ansöker om ändring.
 • arbetsinsatsen ändras minst 20 %. Försäkringsperioden förlängs eller förkortas. Förändring gäller i minst fyra månader.
 • villkoren för en LFÖPL-försäkring uppfylls fortfarande efter justeringen.
 • den som beviljar stipendiet godkänner ändringarna av arbetstiden och arbetsinsatsen och det skickas en utredning om detta till LPA.

En justering kan också göras när försäkringar slås samman eller när du fortsätter arbeta efter avbrottet i försäkringsskyddet. Det är emellertid inte möjligt att justera arbetsinkomsten retroaktivt.

Gör så här

Ansök om justering av arbetsinsatsen i vår e-tjänst. Bifoga stipendiebeviljarens skriftliga godkännande om ändringen. Begär närmare information genom att skicka ett meddelande i e-tjänsten eller genom att ringa oss på numret 029 435 2695. 

Exempel: Vera anpassar sitt stipendiatarbete och lönearbete till varandra

Vera har hittills arbetat heltid som stipendiat. Det återstår en månad av hennes försäkring vid tidpunkten för ansökan. Hon inleder ett avlönat arbete och vill fortsätta sitt stipendiatarbete vid sidan om med en arbetsinsats på 25 procent. Då förlängs stipendiatarbetet på motsvarande sätt fyrdubbelt.

 • Veras arbetsinkomst kan justeras. Den förändrade arbetssituationen pågår tillräckligt länge eftersom en återstående stipendiatmånad efter ändringen blir fyra månader.
Exempel: Ville återvänder efter föräldraledigheten

Villes LFÖPL-försäkring avbröts på grund av föräldraledigheten. Han har fortfarande fyra månader försäkring kvar. Ville arbetade heltid som stipendiat före föräldraledigheten. Han vill fortsätta sitt stipendiatarbete med en arbetstid på 80 procent.

 • Villes arbetsinkomst kan justeras eftersom arbetsinsatsen ändras med 20 procent. Stipendiatarbetet förlängs på motsvarande sätt från fyra månader till fem månader. 

Arbetslandet ändras

Om du byter arbetsland under försäkringens giltighetstid ska du anmäla det till LPA. Mer information om arbete i utlandet: Arbete utomlands.


När stipendiearbetet avslutas i förtid eller avsluta försäkringen

Avslutande av försäkringen i förtid

Din försäkring kan avslutas i förtid om du inte använder hela stipendiet. Meddela oss om att arbetet avbryts i förtid i LPA:s e-tjänst eller på blanketten Ansökan på grund av ändrade förhållanden efter att du har underrättat stipendiebeviljaren. Lämna in stipendiebeviljarens skriftliga samtycke i e-tjänsten eller som bilaga via skyddad e-post.

Försäkringen upphör

Vi avslutar din försäkring om du går i ålderspension eller inte längre omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Meddela oss e-tjänsten.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig