Hoppa över navigering

Förändringar i stipendiatarbetet

Kommer det att ske förändringar i ditt stipendiatarbete? Meddela LPA och stipendiegivaren om eventuella förändringar under försäkringsperioden.

Sådana förändringar är till exempel

  • att du gör ett avbrott i stipendiatarbetet eller att arbetet upphör i förtid
  • att ändamålet för stipendiet ändras
  • att du byter arbetsland.

Anmäl förändringar till LPA på blanketten Ansökan på grund av ändrade förhållanden. När vi fått din ansökan utreder vi om försäkringen behöver ändras.

Du kan lämna in ansökan via LPA:s e-tjänster eller den skyddade e-posttjänsten som bilaga eller posta ansökan till oss.

Avbrott i stipendiatarbetet eller upphörande av arbetet i förtid

Ett avbrott i din försäkring är möjligt om du avbryter stipendiatarbetet för minst fyra månader på grund av

  • sjukdom eller rehabilitering
  • barnafödsel eller vård av barn under tre år
  • löne- eller annat förvärvsarbete
  • värnplikt eller civiltjänstgöring
  • eller någon annan jämförbar orsak.

Försäkringen ska också ha varit i kraft minst fyra månader före avbrottet och minst fyra månader av arbetsperioden ska återstå efter avbrottet.

Bifoga stipendiegivarens samtycke

Du ska skicka oss stipendiegivarens skriftliga samtycke till avbrottet i arbetet. Skicka stipendiegivarens samtycke till oss tillsammans med blanketten Ansökan på grund av ändrade förhållanden. Du kan lämna in båda handlingarna som elektroniska bilagor via våra e-tjänster eller den skyddade e-posttjänsten som bilaga.

Avslutande av försäkringen i förtid

Din försäkring kan avslutas i förtid om du inte använder hela stipendiet. Skicka oss blanketten Ansökan på grund av ändrade förhållanden när du har anmält till stipendiegivaren att arbetet slutar i förtid. Skicka stipendiegivarens samtycke som bilaga till ansökan.

Ändamålet för stipendiet ändras

Om ändamålet för ditt stipendium ändras under försäkringens giltighetstid ska du anmäla det till oss på blanketten Ansökan på grund av ändrade förhållanden.

Arbetslandet ändras

Om du byter arbetsland under försäkringens giltighetstid ska du anmäla det till LPA. Mer information om arbete i utlandet: Arbete utomlands.

Försäkringen upphör

Vi avslutar din försäkring om du går i ålderspension eller inte längre omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig