Hoppa över navigering

Förändringar i stipendiatarbetet

Kommer det att ske förändringar i ditt stipendiatarbete? Meddela LPA och stipendiegivaren om eventuella förändringar under försäkringsperioden.

Sådana förändringar är till exempel

  • att du gör ett avbrott i stipendiatarbetet eller att arbetet upphör i förtid
  • att ändamålet för stipendiet ändras
  • att du byter arbetsland.

Anmäl förändringar till LPA via LPA:s e-tjänster eller på blanketten Ansökan på grund av ändrade förhållanden. Du kan lämna in ansökan via den skyddade e-posttjänsten som bilaga eller posta ansökan till oss. När vi fått din ansökan utreder vi om försäkringen behöver ändras.

Avbrott i stipendiatarbetet eller upphörande av arbetet i förtid

Ett avbrott i din försäkring är möjligt om du avbryter stipendiatarbetet för minst fyra månader på grund av

  • sjukdom eller rehabilitering
  • barnafödsel eller vård av barn under tre år
  • löne- eller annat förvärvsarbete
  • värnplikt eller civiltjänstgöring
  • eller någon annan jämförbar orsak.

Försäkringen ska också ha varit i kraft minst fyra månader före avbrottet och minst fyra månader av arbetsperioden ska återstå efter avbrottet.

Bifoga stipendiegivarens samtycke

Du ska skicka oss stipendiegivarens skriftliga samtycke till avbrottet i arbetet. Skicka stipendiebeviljarens samtycke samtidigt som du skickar anmälan om att arbetet avbryts. Du kan skicka handlingen  i e-tjänsten eller som bilaga via skyddad e-post.

Avslutande av försäkringen i förtid

Din försäkring kan avslutas i förtid om du inte använder hela stipendiet. Meddela oss om att arbetet avbryts i förtid i LPA:s e-tjänst eller på blanketten Ansökan på grund av ändrade förhållanden efter att du har underrättat stipendiebeviljaren. Lämna in stipendiebeviljarens skriftliga samtycke i e-tjänsten eller som bilaga via skyddad e-post

Ändamålet för stipendiet ändras

Om ändamålet för ditt stipendium ändras under försäkringens giltighetstid ska du anmäla det till oss via LPA:s e-tjänster eller den skyddade e-posttjänsten

Arbetslandet ändras

Om du byter arbetsland under försäkringens giltighetstid ska du anmäla det till LPA. Mer information om arbete i utlandet: Arbete utomlands.

Försäkringen upphör

Vi avslutar din försäkring om du går i ålderspension eller inte längre omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig