Hoppa över navigering

Arbetarskyddsstipendier

Med arbetarskyddsstipendier finansierar LPA forsknings-, utbildnings- och utvecklingsverksamhet, som förbättrar våra kunders arbetsförhållanden samt främjar säkerheten och välbefinnandet i arbetet.

I första hand använder vid arbetarskyddsmedlen för att stödja produktionen av ny, generaliserbar och öppen kunskap. Vårt mål är att dra praktisk nytta av forskningsresultaten, förbättra våra kunders arbetshälsa samt främja ett tryggt och produktivt arbetsliv.

Vi beviljar arbetarskyddsstipendier i synnerhet för projekt som främjar säkerhet och välbefinnande i arbetet och som utnyttjar befintliga forskningsrön och omvandlar dem till verksamhet och produkter.

Att söka stipendium

LPA beviljar arbetarskyddstipendier årligen. Nästa ansökningstiden går ut hösten 2024. Stipendium söks med LPA:s blankett för ansökan om arbetarskyddsstipendium (8001r).

Av forskningsplanen ska det framgå hur undersökningen och undersökningsresultaten kan utnyttjas för att förbättra arbetsförhållandena och arbetshälsan för våra kunder.

Det är en viktig del av varje projekt att förmedla resultaten av projektet och ställa dem till målgruppernas förfogande. Därför ska man redan i ansökan ta med en informationsplan.

Stipendieansökan

Fyll i ansökan om arbetarskyddsstipendium (8001r) och posta blanketten med bilagor till LPA:

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Arbetarskyddsstipendier
PB 16
02101 ESBO

Du kan skriva ut LPA:s blankett för ansökan om arbetarskyddsstipendium via nätet: blanketter, Arbete och hälsa.

Våra blanketter på nätet är i pdf-format. För att öppna och skriva ut dem behöver du gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner från nätet: Adobe Acrobat Reader.

Mer information om frågor som gäller arbetarskyddsstipendier lämnas av projektledare Arja Peltomäki-Vastamaa, 029 435 2459.

Du kan läsas resultaten av färdiga undersökningar och bekanta dig med beviljande projekt på de finskspråkiga sidorna: Työturvallisuusapuraha.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig