Hoppa över navigering

Att arbeta på stipendium utomlands

Om du utför ditt stipendiatarbete utomlands kan arbetet försäkras i LPA förutsatt att du omfattas av den finländska sociala tryggheten, vilket avgörs bland annat av hur länge du arbetar utomlands, i vilket land du arbetar och vilka avtal som länderna ingått.

När du ska arbeta utomlands på stipendium, ta innan du inleder arbetet reda på om du omfattas av den finländska sociala tryggheten medan du bor och arbetar utomlands. Om du omfattas av den finländska sociala tryggheten, försäkrar LPA även ditt stipendiatarbete utomlands.

Den finländska sociala tryggheten är alltid en helhet så att man omfattas av eller avstår från hela tryggheten. Man kan kan inte få arbetspensionsförsäkring i Finland utan den allmänna sociala tryggheten. Att avstå från rätten till finländsk arbetspension innebär också att avstå från annan finländsk social trygghet. Rätten till finländsk social trygghet är också en förutsättning för många av de reseförsäkringar som kan tecknas i Finland.

Rätten till social trygghet i Finland påverkas av

 • varaktigheten av arbetsperioden utomlands
 • arbetslandet
 • avtal mellan länderna i fråga och
 • övriga inkomstkällor.

Beslutet om rätten till finländsk social trygghet fattas beroende på arbetsland och arbetsperiod av antingen Pensionsskyddscentralen eller FPA. Det lönar sig att göra ansökan om social trygghet samtidigt som du gör en försäkringsansökan hos LPA.

Läs om att arbeta i ett EU/EES-land och Schweiz, ett avtalsland och ett icke-avtalsland samt i Australien.

Jag arbetar i ett EU/EES-land eller i Schweiz
 • Inom EU/EES-området, där också Schweiz räknas med, försäkras arbetet i regel enligt arbetslandets lagstiftning.
 • Om du vill omfattas av den finländska sociala tryggheten, lämna in en ansökan hos Pensionsskyddscentralen.
 • Om du får ett positivt beslut om att omfattas av den finländska sociala tryggheten, får du rätt till finländsk arbetspensionsförsäkring och därmed också till de FPA:s förmåner som betalas ut till EU/EES-området.
Jag arbetar i ett avtalsland
 • Finland har ett bilateralt avtal om tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet med följande länder:
  • USA
  • Kanada
  • Provinsen Quebec
  • Chile
  • Israel
  • Indien
  • Japan
  • Kina
  • Sydkorea
  • Australien
 • Om du arbetar i något annat avtalsland än Australien, gör en ansökan hos Pensionsskyddscentralen.
 • Avtalet med Australien omfattar inte arbete på stipendium. Om du arbetar i Australien, läs mer: Jag arbetar i ett icke-avtalsland eller i Australien.
 • Om du får ett positivt beslut om att omfattas av den finländska sociala tryggheten, får du rätt till finländsk arbetspensionsförsäkring och därmed också till de FPA:s förmåner som betalas ut till EU/EES-området.
Jag arbetar i ett icke-avtalsland eller i Australien
 • Om du flyttar för att utföra ditt stipendiatarbete någon annanstans än i EU/EES-området, Schweiz eller ett land med vilket Finland har ett avtal om social trygghet, fortsätter försäkringsskyldigheten i högst fem år förutsatt att de övriga villkoren för försäkring uppfylls.
 • Anmäl ändå alltid till FPA att du arbetar utomlands.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig