Hoppa över navigering

Teckna LFÖPL-försäkring för renskötare

Teckna en LFÖPL-försäkring för renskötare inom sex månader efter att du börjat bedriva renskötsel och förutsättningarna för försäkring uppfylls.

Du ska teckna en LFÖPL-försäkring inom sex månader efter att verksamheten började, när du arbetar som renskötare eller inom renbeteslaget och

Till en obligatorisk LFÖPL-försäkring hör automatiskt också en OFLA-arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Försäkringspremierna är avdragbara i beskattningen.

Om din arbetsinkomst inte når upp till gränsen för obligatorisk försäkring, kan du teckna LFÖPL-försäkringen frivilligt. Läs mer om den frivilliga LFÖPL-försäkringen på sidorna för lantbruksföretagare.

Så här tecknar du en LFÖPL-försäkring

 1. Ansök om försäkring i e-tjänsten

  Fyll i ansökan om försäkring direkt i e-tjänsten.

  LPA-ombudsmännen och LPA:s kundbetjäning hjälper dig att fylla i ansökan.

  I e-tjänsten kan du också godkänna en försäkringsansökan som en ombudsman har fyllt i för din räkning.

 2. Du kan också fylla i en ansökan på papper

  Alternativt kan du fylla i försäkringsansökan i pappersform

  och lämna den till LPA

Du får ditt försäkringsbeslut på posten. Om du är missnöjd med den arbetsinkomst som angivits i försäkringsbeslutet kan du söka ändring i den. Läs hur du söker ändring i ett beslut.

Vår kundtjänst står alltid till tjänst om du har frågor om din personliga LPA-trygghet. Du kan också använda vår skyddade e-posttjänst för att skicka frågor om din försäkring. Välj då försäkringsärenden som mottagare.

Förändringar i försäkringen

Meddela oss i god tid om det sker förändringar i ditt renskötselarbete. Förändringarna kan påverka din arbetsinkomst och dina försäkringspremier. Vi gör alltid ändringar i försäkringarna räknat från anmälningsdagen, aldrig retroaktivt. Se alltså till att anmäla förändringar i tid. Läs om anmälning av förändringar på sidorna för lantbruksföretagare.

Retroaktiv försäkring

Den obligatoriska LFÖPL-försäkringen fastställs retroaktivt räknat från att verksamheten började, dock högst för det innevarande och de tre föregående kalenderåren. LPA kan ta ut förhöjd försäkringspremie för den retroaktiva tiden.

Försäkringens upphörande

LFÖPL-försäkringen avslutas om ditt arbete upphör. Kom då ihåg att meddela oss om saken, eftersom din försäkring inte upphör automatiskt i sådana fall.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig