Hoppa över navigering

Årsinformation för försäkrade och fakturor över försäkringsavgifter i början av året

Vi skickar ut årsinformationen till våra kunder i januari. Av årsinformationen framgår vilken nivå din LPA-trygghet har. Du får också fjolårets uppgifter om betalda och återbetalda LFÖPL- och OFLA försäkringsavgifter.

Med årsinformationen följer en bilaga med aktuell information om LPA-tryggheten. Du kan också läsa informationen på vår webbplats under Informationsbrev.

Fakturor över försäkringsavgifter i början av året

Vi skickar fakturan för LFÖPL-försäkringen och fakturan för den obligatoriska OFLA-försäkringen för arbetstid i februari. Försäkringarna ska betalas senast den 15.3.

Vill du hellre betala elektroniskt? Om du vill förvissa dig om en enkel hantering av fakturorna kan du beställa dem som e-fakturor till din egen nätbank.

Du minns väl att du också kan se dina fakturor genom att logga in i LPA:s e-tjänst.

Lantbruksföretagare, har förhållandena på din gård förändrats?

I början av året är det bra att kontrollera om arbetsinkomsten är på rätt nivå?

Ansöka behändigt om ändringar i din försäkring i vår e-tjänst. Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan kan du vända dig till en LPA-ombudsman.

Stipendiat, är din försäkring i kraft?

Kom ihåg att ansöka om ny försäkring i e-tjänsten om din stipendieförsäkring har avslutats. Vår kundtjänst på numret 029 435 2650 hjälper dig i alla frågor som gäller din försäkring.

Din LFÖPL-arbetsinkomst kan nu under vissa villkor justeras mitt under försäkringsperioden, när arbetet ändras från till exempel heldagsarbete till deltidsarbete och tvärtom. Läs mer på sidan Förändringar i stipendiatarbetet.

Skicka meddelanden till oss via e-tjänsten

Skicka ett meddelande till oss via e-tjänsten när du vill nå oss i en fråga som gäller din LPA-trygghet. Vi besvarar ditt meddelande i e-tjänsten.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig