Hoppa över navigering

Vad täcker LFÖPL-försäkringen?

Om ditt stipendium uppfyller villkoren för en LFÖPL-pensionsförsäkring beviljas du försäkring av LPA. Försäkringen ger dig en omfattande trygghet i ditt stipendiatarbete.

Kontrollera om ditt stipendium omfattas av försäkringsskyldighet: Allmänt om pensionsförsäkringen för stipendiater.

Pensionsförsäkring

Stipendiater tjänar in pensionsskydd enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL).

När du är försäkrad som stipendiat har du rätt till förmåner enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, bland annat ålderspension, arbetspensionsrehabilitering och invalidpension. Genom försäkringen har också anhöriga rätt till familjepension och grupplivförsäkringsersättning.

OFLA-arbetsskadeförsäkring

I samband med pensionsförsäkringen fastställs alltid också en OFLA-arbetsskadeförsäkring för samma tid. Arbetsskadeförsäkringen ersätter olycksfall som inträffat i stipendiatarbetet eller under särskilda omständigheter som har samband med arbetet och yrkessjukdomar som uppkommit på grund av stipendiatarbetet under särskilda omständigheter som har samband med arbetet. Läs mer: Olycksfallsskydd under arbete och fritid för stipendiater.

Grupplivförsäkring

Samtidigt fastställs alltid också en grupplivförsäkring. Om en stipendiat avlider har förmånstagarna rätt att få ersättning från grupplivförsäkringen. Villkoren för grupplivförsäkringen fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet, och de följer villkoren för grupplivförsäkringen för arbetstagare.

Olycksfallsförsäkring för fritiden

Du kan komplettera den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen med en frivillig fritidsolycksfallsförsäkring. Du måste ha en gällande OFLA-arbetsskadeförsäkring för att kunna teckna en fritidsförsäkring.

LPA-sjukdagpenning

Försäkringen ger också rätt till LPA-sjukdagpenning. Mer information: LPA-sjukdagpenning för stipendiater.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig