Hoppa över navigering

Testa och utveckla din arbetsförmåga med vår nya indikator för lantbrukare

LPA har lanserat en ny tjänst som lantbruksföretagarna kan bedöma och utveckla sin arbetsförmåga med. Indikatorn ”Testa bondens arbetsförmåga”, som projektet Ta hand om bonden har tagit fram, omfattar tester som utvärderar arbetsförmågan och välbefinnandet i arbetet, tesrespons och hänvisning till lämpliga tjänster för arbetsförmågan. Det speciella i tjänsten är att du kan jämföra dina resultat med andra lantbruksföretagares resultat. Tjänsten är avgiftsfri.

I indikatorn ”Testa bondens arbetsförmåga” besvarar du tio frågor om arbetsförmågan och välbefinnandet i arbetet. Utgående från dina svar får du respons som särskilt beaktar lantbruksföretagarens arbete. Det som är exceptionellt med ”Testa bondens arbetsförmåga” jämfört med andra tester är att dina svar jämförs med andra lantbruksföretagares svar. Så ser du om din egen situation är bättre eller sämre än andra lantbruksföretagares.

– Trots att webben är fullt av tester för välbefinnandet i arbetet saknar de flesta den här möjligheten till jämförelse av resultaten inom yrkesgruppen. Därför ville vi skräddarsy ett helt eget test för lantbruksföretagare i vilket de kan jämföra sina resultat i med andra lantbruksföretagare. Jämförelsen kan göras utgående från produktionsriktning, kön och ålder, det betyder att du kan jämföra dina resultat till exempel med resultaten för en 50-årig man som arbetar på en gård med mjölkkor om du själv här till den gruppen, berättar Susanna Karhu, sakkunnig hos LPA.

Förutom att testet ger ett resultat i relation till jämförelsegruppen anges också en målnivå specifikt för varje fråga.

– Dina resultat är kanske bättre än lantbruksföretagarnas genomsnittliga resultat. Men delområdena inom lantbruksföretagarnas välbefinnande i arbetet, till exempel återhämtning eller tillfredsställelse i arbetet, visar ofta sämre resultat än hos andra yrkesgrupper. Därför har vi byggt in en målnivå i den här indikatorn. Syftet är att uppmuntra lantbruksföretagarna att höja sitt välbefinnande i arbetet till en nivå som allmänt kan betraktas som god, säger Karhu vidare.

Resultaten som indikatorn för arbetsförmågan ger visar vilka delområden du bör ge akt på. Samtidigt hänvisas du också till lämpliga tjänster som stöder arbetsförmågan. Hit hör både tjänster som LPA erbjuder och tjänster som erbjuds av LPA:s samarbetspartner. Alla LPA:s tjänster som resultatet hänvisar till är kostnadsfria.

Identifiera varningssignaler med hjälp av indikatorn

Testet som mäter bondens arbetsförmåga visar en helhetsbild av välbefinnandet i arbetet men hjälper dig också att reagera när dina egna krafter förändras.

– Lantbrukarna har önskat att LPA tar fram en indikator som de kan använda för att mäta sina egna krafter. Testet för lantbruksföretagarens arbetsförmåga omfattar frågor om den psykiska belastningen. Du kan följa med hur din egen belastning utvecklas med hjälp av dem. Gör testet till exempel några gånger om året så ser du i vilken riktning ditt välbefinnande i arbetet utvecklas. Vi hoppas att vi på det här sättet ska kunna öka lantbruksföretagarnas kunskaper att avläsa hälsotillståndet, eftersom det är företagaren själv som företagets stödpelare, konstaterar Pirjo Saari, enhetschefen för tjänster för arbetsförmågan.

Jämförelsematerialet uppdateras hela tiden

Som jämförelsematerial för Testa bondens arbetsförmåga används Kantas TJS Agris enkät om utvecklingsutsikterna för lantbruket 2020 som besvarades av 3 828 lantbruksföretagare. Svaren som samlas in i

samband med Testa bondens arbetsförmåga utökar jämförelsematerialet ytterligare. Svaren är emellertid anonyma och kan inte hänföras till enskilda respondenter.

– Det är bra att nytt jämförelsematerial samlas in eftersom situationen var positivare inom lantbruket 2020 än till exempel just nu. Därför är det viktigt att svaren uppdateras i realtid i jämförelseuppgifterna, konstaterar Saari.

Testa din egen arbetsförmåga: tykymittari.mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig