Hoppa över navigering

Nätverket Ta hand om bonden

Välkommen med i verksamheten för tidigt ingripande! Nätverket Ta hand om bonden består av aktörer som samarbetar med lantbruksföretagare och som vill vara med och hjälpa lantbruksföretagare att orka i arbetet.

När du i ditt arbete möter en lantbruksföretagare vars situation väcker oro ska du utan tvekan ta upp frågan med honom eller henne och hänvisa till rätt hjälpinstans. Då får han eller hon stöd i ett tidigt skede och i rätt tid. Hänvisning till hjälp ska du emellertid alltid göra i samförstånd med lantbruksföretagaren och endast med hans eller hennes samtycke.

Hur ska jag tala om min oro med lantbruksföretagaren? Läs tipsen i vår guide: Vi tar hand om bonden – Redskap för tidigt ingripande

Handlingsmodellen för tidigt ingripande

Budskapet i tidigt ingripande är enkelt: jag ser din situation, hjälp finns att få. Handlingsmodellen för tidigt ingripande: 1. Observation, 2. Bedömning, 3. För saken på tal, 4. Stöd och vägledning, 5. Uppföljning.

 

Anslut dig till nätverket

Över hundra medlemmar har redan anslutit sig till nätverket Ta hand om bonden. En uppdaterad förteckning över nätverkets medlemmar finns på den finska sidan: Nätverkets medlemmar. Alla som samarbetar med lantbruksföretagare kan ansluta sig till nätverket, till exempel rådgivare, inspektörer, veterinärer och företag.

Nätverket är riksomfattande och nätverket bedriver ett intensivt samarbete i alla landskap. Medlemmarna som anslutit sig till nätverket Ta hand om bonden får använda nätverkssymbolen Ta hand om bonden i all egen kommunikation.

Nätverket Ta hand om bonden baserar sig på samarbetsavtal. Nätverkets medlemmar förbinder sig att genom avtal i sitt arbete främja verksamhet enligt modellen för tidigt ingripande och får avgiftsfri utbildning i det av LPA. Med handlingssätt som grundar sig på samarbetsavtal förstärks stödnätverkets arbete och LPA:s modell för tidigt ingipande etableras som en bestående del av arbetet för lantbruksföretagarnas välbefinnande i arbetet.

Samarbetsavtal

Du kan ansluta dig till nätverket Ta hand om bonden genom att ingå ett samarbetsavtal med LPA. Avtalet är en partnerhandling som vittnar om förtroende, samarbete och engagemang för principerna för handlingsmodellen om tidigt ingripande på ett etiskt hållbart sätt. Ta kontakt med projektledaren för Ta hand om bonden-projektet om du vill ingå ett samarbetsavtal.

Välkomna med i Ta hand om bonden-nätverket är alla intressentgruppsorganisationer och företagare som i sitt arbete har möjlighet att ge akt på faktorer som hotar lantbruksföretagarens arbetsförmåga och möjligheter att orka och vid behov hänvisa till hjälpinstanser. Målet är att trygga hjälp i rätt tid när den behövs.

Nätverkets verksamhet erbjuder organisationer ett samarbetsforum där de kan bilda multiprofessionella nätverk med sakkunniga inom lantbruket. Vi erbjuder dem som hör till nätverket aktuella nyheter, introduktion och utbildning i teman om tidigt ingripande och stöd i det dagliga arbetete. Kommunikationen sker via kontaktpersonerna som organisation som hör till nätverket har utsett. De delar informationen vidare i sina egna organisationer och stöder verksamheten i enlighet med modellen om tidigt ingripande.

De regionala medarbetarna inom projektet Ta hand om bonden håller kontakt med aktörerna i intressentgruppsnätverket, stöder deras regionala samarbete och ordnar nätverksträffar och andra evenemang.

Aktuell lista över nätverkets medlemmar: Verkoston jäsenet. De som hör till nätverket känner du också igen på nätverkssymbolen Ta hand om bonden.

Ta hand om bonden -träffar

Vi ordnar utbildning om tidigt ingripande för intressentgruppsmedlemmar som möter lantbruksföretagare i sitt arbete. Nätverksmötena, det vill säga Ta hand om bonden -träffarna, ordnas 1–2 per år i varje landskap. Det kostar ingenting att delta i Ta hand om bonden -träffarna.

Du hittar tidpunkterna på de finskspråkiga sidorna Ta hand om bonden -träffar

När du deltar i Ta hand om bonden -träffarna

  • lär du dig tala om din oro för lantbruksföretagarens situation och hänvisa honom eller henne till en hjälpinstans
  • lär du känna olika aktörer som hjälper lantbruksföretagarna
  • bildar du nätverk med andra aktörer i din region
  • vet du i vilka situationer projektet Ta hand om bonden kan hjälpa.

Vi välkomnar er alla som arbetar hos intressentgrupperna och som i ert arbete möter lantbruksföretagare att delta i träffarna. Närmare information om träffarna får du genom att kontakta projektet Ta hand om bonden.

Välkommen med i verksamheten för tidigt ingripande!

Arja Peltomäki-Vastamaa (allmän information på finska)
projektledare
tfn 029 435 2459
arja.peltomaki-vastamaa(at)mela.fi

Pia Franzén (allmän information på svenska)
projektassistent
tfn 029 435 2289
pia.franzen(at)mela.fi

Kontakta projektet Ta hand om bonden

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig