Hoppa över navigering

Så ansöker du om försäkring

En stipendiat kan ansöka om försäkring hos LPA efter att ha fått beslut om att stipendium beviljats.

Du kan ansöka om LFÖPL-försäkring när du har fått beslut om stipendium och har inlett eller håller på att inleda stipendiatarbetet.

Om du kommer att inleda arbetet först följande år kan du ansöka om försäkring tidigast i mitten av november.

Vi kan bevilja försäkring för det pågående och det föregående kalenderåret. Tiden räknas från den dag som vi mottagit din ansökan. Observera att försäkringspremien för retroaktiv tid genast förfaller till betalning. Mer information om försäkringspremier och fakturering: Försäkringspremier.

Flera stipendier?

Om du har beviljats flera stipendier ska du ansöka om försäkring separat för varje stipendium.

Under vissa förutsättningar kan du förena ett nytt stipendium med en gällande försäkring. Mer information: Förenande av stipendier.

Gör försäkringsansökan

 1. Fyll i ansökan

  Du kan göra försäkringsansökan

  Hjälp med att fylla i försäkringsansökan: Ifyllningsanvisningar till försäkringsansökan för stipendiater

 2. Skicka den ifyllda och undertecknade försäkringsansökan till LPA

  Skicka ansökan:

Om du vill kan du ansöka om en frivillig fritidsolycksfallsförsäkring med samma ansökan.

När det har inträffat ett olycksfall ska du ansöka om ersättning på blanketten för anmälan om skada (Skadeanmälan, 7062r). Läs anvisningar för hur du ska fylla i skadeanmälan på sidan Så ansöker du om försäkring.

Räcker enbart försäkringsansökan?

I de flesta fall räcker enbart försäkringsansökan utan att du behöver skicka bilagor eller andra utredningar.

Utöver din försäkringsansökan behöver vi få stipendiegivarens anmälan om att stipendium beviljats. Stipendiegivaren skickar anmälan direkt till LPA, och vi får den i allmänhet när stipendiet börjar betalas.

I följande fall räcker inte enbart försäkringsansökan:

 • Du arbetar på stipendium helt eller delvis utomlands
  • Lämna in ansökan om att omfattas av den finländska sociala tryggheten antingen till Pensionsskyddscentralen (EU-, EES- och avtalsländer) eller till FPA (icke-avtalsländer). Mer information: Arbete utomlands.
 • Du arbetar i en arbetsgrupp
  • Om du arbetar i en arbetsgrupp behöver vi utöver försäkringsansökan också få arbetsgruppledarens anmälan om stipendiet. Ange arbetsgruppledarens kontaktinformation i din försäkringsansökan och/eller uppmana arbetsgruppledaren att göra anmälan till LPA. Mer information: Info till arbetsgruppledaren.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig