Hoppa över navigering

Unga sommarjobbare på gårdarna

Så här i början av sommaren lönar det sig att säkerställa försäkringsskyddet för familjemedlemmar som arbetar på gården. En studerande som har fyllt 18 år och som är mantalsförd på hemgården kan till exempel försäkras med en LFÖPL-försäkring om han eller hon arbetar på gården och får lön för sitt arbete. När en familjemedlem har en LFÖPL-försäkring tjänar han eller hon in pension för arbetet. Även många andra förmåner, som till exempel sjukdagpenning, beräknas utgående från LFÖPL-försäkringen.

En familjemedlem som inte har fyllt 18 år kan inte ännu få en LFÖPL-försäkring men det är möjligt att teckna en frivillig försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för honom eller henne.

Arbetspensionsskydd för 18 år fyllda

När en familjemedlem som arbetar på gården har fyllt 18 år lönar det sig att försäkra honom eller henne med en LFÖPL-försäkring som personen tjänar in pension med. Om en familjemedlem får lön och naturaförmåner för minst 4 032 euro per år är LFÖPL-pensionsförsäkringen obligatorisk. En obligatorisk LFÖPL-försäkring omfattar även alltid en försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Det är möjligt att teckna en frivillig LFÖPL-försäkring om lönen är lägre än 4 032 euro per år eller om det inte betalas lön. En person som tillfälligt arbetar på gården och som inte är mantalsskriven på gården försäkras enligt ArPL.

Försäkringsskyddet för en familjemedlem påverkar inte gårdsföretagarens försäkring eller arbetsinkomster.

Kontrollera olycksfallsskyddet

Det lönar sig att teckna en frivillig försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar om familjemedlemmen inte har fyllt 18, inte får lön eller om lönen inte överstiger 4 032 euro per år. Det är också möjligt att teckna en frivillig OFLA-försäkring för arbetstid för familjemedlemmar som har gått på pension eller får avträdelsestöd om de deltar i arbetet på gården.

Den frivilliga försäkringen mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar är förmånlig med tanke på förmånerna och ersätter skador som inträffar i lantbruksarbetet i mer omfattande utsträckning än många privata försäkringar.

Läs mer om vårt frivilliga försäkringsskydd

Kontakta oss

Om du har frågor om försäkringsskyddet för familjemedlemmar kan du kontakta din lokala LPA-ombudsman eller vår kundtjänst tfn 029 435 2650. Låt oss tillsammans gå igenom din familjemedlems försäkringsskydd. Försäkringarna ska uppdateras om familjemedlemmen börjar få lön eller inte längre får lön, arbetet upphör eller om familjemedlemmen flyttar från gården.

Läs mer om försäkringsskyddet för familjemedlemmar 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig