Hoppa över navigering

Arbetsinkomsten för stipendiater

Din LFÖPL-arbetsinkomst är grunden för din sociala trygghet. Arbetsinkomsten bestämmer storleken på den pension och de olycksfallsersättningar som du får från LPA.

I försäkringsbeslutet får du en individuell årlig LFÖPL-arbetsinkomst som är grunden för din sociala trygghet. Arbetsinkomsten räknas ut som ett årsbelopp även om ditt stipendiatarbete varar en kortare tid än ett år.

Arbetsinkomsten bestämmer storleken på den pension och de olycksfallsersättningar som LPA betalar dig. Arbetsinkomsten påverkar också bland annat FPA:s ersättningar, såsom moderskaps-, föräldra- och sjukdagpenningen.

Arbetsinkomsten kan justeras mitt under försäkringsperioden om vissa villkor uppfylls. Läs mer om justeringen av arbetsinkomsten på sidan Ändringar i stipendiatarbetet.

Hur beräknas årsarbetsinkomsten?

Eftersom försäkringsskyddet endast gäller arbete, bestäms arbetsinkomsten i din försäkring uttryckligen utgående från den del av stipendiet som är avsedd för arbete.

Från det totala stipendiebeloppet avdras först eventuella kostnader. Återstoden multipliceras med 360 och resultatet divideras med antalet dagar i arbetsperioden.

Formel för arbetsinkomsten:
(bruttobelopp av det beviljade stipendiet − kostnader) x 360 / antal dagar i arbetsperioden = årlig arbetsinkomst

Dina försäkringspremier beräknas utgående från arbetsinkomsten.

LPA-trygghetsräknaren för stipendiater visar den årsarbetsinkomst som beräknats för dig utifrån ditt stipendium och uppskattar hur din årsarbetsinkomst påverkar din framtida pension och dina försäkringspremier. Du ser också din LPA-sjukdagpenning samt din OFLA-olycksfallsdagpenning.

Indexjustering

Enligt de finska arbetspensionslagarna likställs en stipendiebaserad arbetsinkomst med avlönat arbete. Därför indexjusteras din LFÖPL-arbetsinkomst varje år fastän ditt stipendiebelopp i praktiken inte har ökat.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig