Hoppa över navigering

Snabb skadeanmälan påskyndar den egna vården och handläggningen av ersättningsärendet

Om du råkar ut för ett olycksfall eller drabbas av en yrkessjukdom ska du så snabbt som möjligt göra skadeanmälan till LPA. Genom att skadan anmäls genast kan ersättningsärendet avgöras snabbare och kan du hänvisas till de fortsatta undersökningar eller andra åtgärder som eventuellt behövs. För att kunna få en betalningsförbindelse som behövs till exempel för undersökningar eller en operation eller någon annan åtgärd måste du ha skickat en komplett ifylld och undertecknad skadeanmälan till LPA.

Det är viktigt att göra skadeanmälan i tid också av den orsaken att om anmälan kommer in till LPA senare än inom 60 dagar kan ersättning vägras för dröjsmålstiden. Om du lämnar in skadeanmälan för sent ska du samtidigt ange orsaken till förseningen. Under vissa förutsättningar kan ersättning betalas även för dröjsmålstiden om det bedöms oskäligt att vägra ersättning. Därför ska du också motivera varför ersättning ändå borde betalas trots förseningen. Alla arbetsskador bör alltid anmälas till LPA.

Ombudsmännen kan hjälpa med skadeanmälan

Du kan lämna in skadeanmälan till din LPA-ombudsman eller posta den till LPA. Ombudsmännen hjälper också gärna till att fylla i skadeanmälan. I din anmälan ska du så noggrant som möjligt redogöra för hur, var och under vilka förhållanden olycksfallet inträffade. Handläggningen av ärendet går snabbare om LPA behöver begära så lite ytterligare utredningar som möjligt.

Ytterligare information ger enhetschef Jaana Laine vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 0400 966 303.

Information om skadeanmälan, ersättningar och betalningsförbindelser finns på denna webbplats.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig