Hoppa över navigering

LPA:s förmåner och pensioner meddelas till inkomstregistret från och med 1.1.2021

I början av 2021 utvidgas ytterligare uppgifterna som anmäls till inkomstregistret och som registret delger när även betalda pensioner och förmåner meddelas till registret från och med januari. LPA meddelar uppgifter om betalda pensioner och förmåner till inkomstregistret. Uppgifter som gäller beslut om pensioner eller förmåner anmäls inte till inkomstregistret och inte heller uppgifter om ansökningar som lämnats in.

Även andra pensionsförsäkringsbolag och försäkringsbolag för arbetsolycksfall liksom Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) börjar anmäla uppgifter till inkomstregistret om förmåner och pensioner som betalats ut med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och lagen om olycksfallsförsäkring.

I vilket syfte används uppgifterna om förmåner som anmälts i registret?

Pensions- och försäkringsbolagen och Olycksfallsförsäkringscentralen TVK får uppgifterna om pensioner och förmåner som de behöver från och med 1.1.2021 i inkomstregistret och använder uppgifterna för att avgöra lagstadgade pensions- och ersättningsärenden.

Försäkringsbolagen och Olycksfallsförsäkringscentralen TVK har med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar rätt att av en försäkrings- och pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring och av myndigheter och andra aktörer som offentlighetslagen tillämpas på få de uppgifter om betalda förmåner och andra faktorer som är nödvändiga för att kunna avgöra ett försäkrings- eller ersättningsärende.

Inkomstregistret förmedlar och överlåter uppgifter i inkomstregistret som den som använder uppgifterna, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten att få information, med stöd av en annan lag har rätt att få av den som betalar förmånen eller av en annan användare.

Närmare information finns på Inkomstregistrets webbplats.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig