Hoppa över navigering

Husdjursproducenternas tillfredsställelse med avbytarservicen har ökat

Den nationella undersökningen om utvecklingsprognoserna på gårdarna 2027 visade att husdjurproducenterna nu värdesätter avbytartjänsterna mer än någonsin. Jämfört med den föregående undersökningen 2018 hade betygen höjts inom alla delområden av bedömningen.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA tackar och gratulerar de lokala enheterna och lantbruksavbytarna som utför avbytartjänster för ett fantastiskt arbete.

– Arbetet utförs med stort hjärta för det finländska lantbruket och för försörjningsberedskapen, konstaterar Päivi Wallin som är ansvarig direktör för avbytarservice och främjande av arbetsförmågan vid LPA.

Avbytarservicens kundbetjäning och tillgänglighet fick goda betyg

Tillfredsställelsen med avbytarförvaltningens kundbetjäning ökade och skillnaden kan betraktas som en betydelsefull förhöjning av kundbetjäningsnivån (2020: 8,3 2018: 8,0). Även tillgängligheten inom avbytarförvaltningen steg i samma takt (2020: 8,3 2018: 8,0).

Trots att en tillräcklig och tydlig information alltid är en utmaning för en serviceorganisation hade avbytarservicen även där lyckats bättre än tidigare. Betygen för tillräcklighet och tydlighet i fråga om informationstillgängligheten steg till 8,1 vilket kan betraktas som ett utmärkt resultat för informationsförmedlingen (2018: 7,8).

Kantar TNS Agri Oy har genomfört undersökningar allt sedan 2008. I undersökningen används skolbetygen 4 – 10 som bedömningsskala.

Avbytarnas yrkeskunskap värdesätts mer än tidigare

Lantbruksavbytarnas yrkeskunskaper har alltid uppskattats högt i enkäter om kundtillfredsställelse. I år gav rentav 44 procent av lantbruksföretagarna avbytarna berömliga betyg (2018: 40 procent). I år var det köptjänstavbytarna som fick de bästa betygen. De fick utmärkta betyg av 52 procent av sina kunder. Uppskattningen av köptjänstavbytarnas yrkeskunskaper har också stigit mycket bra till 8,4 (2018: 8,15). Betygen som de kommunanställda lantbruksföretagarna fick var endast en aning lägre, nämligen 8,3.

Större tillfredsställelse med hur vikariehjälpen ordnas

Behovet av vikariehjälp på gården uppstår i regel plötsligt. Därför är det ofta besvärligt att kunna ordna med vikariehjälp. Direktör Päivi Wallin, som ansvarar för avbytartjänsterna vid LPA, är glad över att husdjursproducenterna enligt undersökningen ändå upplever att vikariehjälpen ordnas bättre än tidigare. Rentav 70 procent av de husdjursproducenter som besvarade enkäten uppgav att de alltid eller nästan alltid hade fått vikariehjälp när de behövde den (2018: 66 procent).

– Orsaken till att avbytarservicens kvalitet och tjänster värdesätts högre kan vi endast gissa oss till. Men oberoende av orsakerna har de lokala enheterna i dessa utmanande tider anledning att vara stolta över de här goda resultaten, konstaterar Wallin.

Närmare information: Päivi Wallin, ansvarig direktör för avbytarservice och främjande av arbetsförmågan, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 029 435 2343

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig