Hoppa över navigering

Regeringen föreslår att företagare ska få rätt till utkomstskydd för arbetslösa på grund av coronaläget

För många företag har verksamhetsförutsättningarna försvagats på grund av undantagsförhållandena till följd av coronaepidemin. Regeringen har beslutat att göra det enklare för företagare att omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa genom att lämna ett förslag om tillfällig ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Syftet med den tillfälliga lagen är att med hjälp av arbetsmarknadsstöd trygga utkomsten för företagare vars företagsverksamhet har försvagats avsevärt på grund av coronaläget. Lagen ska enligt förslaget också gälla lantbruksföretagare och genom den ska det vara möjligt att få arbetsmarknadsstöd utan att vara tvungen att lägga ner företagsverksamheten. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snabbt som möjligt och att den ska gälla fram till den 30.6.2020.

Enligt förslaget ska arbetsmarknadsstöd betalas till en företagare vars heltidsarbete har upphört eller när inkomsten som företagaren har av sin företagsverksamhet har minskat på grund av coronaepidemin så att den ligger under 1 089,67 euro per månad. Här avses med inkomsten av företagsverksamheten inte LFÖPL-arbetsinkomsten utan inkomsten i euro. Stöd kan enligt förslaget betalas under perioden 16.3–30.6.2020.

Arbetsmarknadsstöd förutsätter inte att företagsverksamheten läggs ner

Enligt förslaget ska arbetsmarknadsstödet inte förutsätta att företagsverksamheten läggs ner så som normalt då en företagare i regel kan få utkomstskydd endast genom att avsluta sin företagsverksamhet. Arbetsmarknadsstödet innebär för lantbruksföretagare inte heller att LFÖPL-försäkringen måste avslutas.

För att få arbetsmarknadsstöd måste företagaren anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Företagaren ska lämna en utredning över att hans eller hennes heltidsarbete har upphört eller över att inkomsten minskat på grund av coronavirusepidemin. Därefter ger TE-byrån ett arbetspolitiskt utlåtande till FPA. Företagaren ska dessutom ansöka om arbetsmarknadsstöd hos FPA.

Företagaren ska registrera sig som arbetssökande senast den 15 april om han eller hon vill ansöka om arbetsmarknadsstöd retroaktivt. Arbetsmarknadsstöd kan beviljas retroaktivt tidigast från och med den 16 april. Om du registrerar dig som arbetssökande efter den 15 april kan du få arbetsmarknadsstöd tidigast från och med dagen för registreringen.

En lantbruksföretagare som beviljas arbetsmarknadsstöd på grund av coronaläget kan trots det fortfarande delta i gårdens verksamhet. Om lantbruksföretagarens arbetsmängd eller inkomsten från företagsverksamheten ökar bedömer arbets- och näringsbyrån om företagarens heltidssysselsättning fortfarande kan betraktas som avslutad.

Läs mer om regeringens proposition i arbets- och näringsministeriets pressmeddelande: Företagare har rätt till utkomstskydd för arbetslösa på grund av coronavirusepidemin

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig