Hoppa över navigering

Är du konstnär och fick coronastipendium som du inte har tagit ut försäkring för?

Centret för konstfrämjande Taike delade i våras ut arbetsstipendier åt yrkeskonstnärer i syfte att minska följderna av COVID-19-pandemin. Stipendiet uppgick till 12 000 euro och var avsett för arbete i sex månader under perioden 1.4–31.12.2022. Coronastipendiater är skyldiga att ta en LFÖPL-försäkring hos LPA för den tid som arbetet pågår.

För alla beviljade coronastipendier har LPA inte fått ansökningar om försäkring och därför har vi börjat övervaka dessa arbetsstipendier. Tillsynen gäller sådana stipendiater som enligt Taikes uppgifter har beviljats stipendium men fortfarande inte självmant har utrett sin försäkringsskyldighet. Försäkringsperioden för coronastipendier börjar automatiskt 1.4.2022 om stipendiaten inte har angett en senare tidpunkt i sin försäkringsansökan.

Om Taike har beviljat dig coronastipendium och du fortfarande inte har tagit en försäkring för arbetet, uppmanar vi dig vänligen att lämna in ansökan så fort som möjligt. Du kan lämna in ansökan behändigt i vår e-tjänst. Läs anvisningarna för hur du fyller i ansökan på Så ansöker du om försäkring.

Stipendiaters försäkringsskyldighet

Vi försäkrar årligen cirka 6 000 stipendiater inom konst och vetenskap. Största delen av stipendiaterna lämnar självmant in ansökan om försäkring men en del känner inte till att det lagstadgade pensions- och olycksfallsskyddet också gäller stipendiater. Inom tillsynen uppmanar vi stipendiater att utan dröjsmål lämna in ansökan om försäkring. Om stipendiaten inte lämnar in ansökan om försäkring inom den utsatta tiden fattar vi ett försäkringsbeslut utgående från uppgifterna i försäkringsbrevet.

LFÖPL-arbetspensionsförsäkringen är avsedd för stipendiater i åldern 18–68 år som omfattas av Finlands sociala trygghet och som i Finland har beviljats ett stipendium för arbete i minst 4 månader som, omräknat i årsarbetsinkomst, är minst 4 130 euro (2022). Läs mer om stipendiaters försäkringsskyldighet: Allmänt om stipendiaters pensionsförsäkring.

Läs mer om stipendiaters arbetspensionstrygghet på sidan Vad täcker LFÖPL-försäkringen?

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig