Hoppa över navigering

Vid ett olycksfall eller misstanke om en yrkessjukdom

Råkade du ut för ett olycksfall i ditt arbete eller misstänker du att du insjuknat i en yrkessjukdom? Om du behöver vård eller förlorar din arbetsförmåga på grund av olycksfall eller yrkessjukdom, får du ersättning från LPA:s arbetsskadeförsäkring.

Olycksfall i arbetet eller misstanke om yrkessjukdom

OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter kostnaderna för vård, läkemedel och vårdresor i samband med olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Från försäkringen ersätts också kostnaderna för fysikalisk behandling samt undersökningskostnader och inkomstbortfall vid en grundad misstanke om att en skada eller sjukdom är arbetsrelaterad.

Läs mer om ersättningar

Fritidsolycksfall

Om du som tillägg till din OFLA-arbetsskadeförsäkring har en gällande OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring får du ersättning för olycksfall som inträffar i privathushållet, på fritiden och på utlandsresor.

Fritidsförsäkringen ersätter bland annat vård och läkemedel samt kostnader för vårdresor. Vårdkostnaderna vid olycksfall ersätts utan någon övre gräns. I försäkringen ingår också skydd vid bestående men.

Observera att fritidsförsäkringen inte är ett alternativ till de idrotts- och licensförsäkringar som skräddarsytts för olika idrottshobbyer eller som grenförbunden erbjuder och inte heller är någon reseförsäkring. På utlandsresor bör man alltid också ha en reseförsäkring.

Uppsök snabbt läkarvård och fyll i skadeanmälan

Om du råkar ut för ett olycksfall eller misstänker att du insjuknat i en yrkessjukdom, uppsök läkarvård. Det lönar sig att uppsöka läkarvård så snabbt som möjligt så att du får vård för dina besvär i tid. Det är också viktigt att skadan och de händelser som ledde till skadan blir registrerade. Om besvären på grund av skadan kommer upp eller blir värre senare, är det då lättare att visa att det finns ett olycksfall i grunden.

Du ska alltid göra en skadeanmälan om ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom. Gör skadeanmälan inom 60 dagar från det att skadan inträffade. Du ska ansöka om kostnadsersättning inom ett år från att kostnaden uppkom.

De ersättningar som du eventuellt får för ett enskilt skadefall påverkar inte din försäkringspremie.

Snabb vård med betalningsförbindelse

Vi kan bevilja dig en betalningsförbindelse för undersökningar eller för specialistläkarvård. Det kan till exempel vara fråga om en magnetundersökning, ett titthålsingrepp eller en operation. Betalningsförbindelsen ska alltid finnas innan vårdåtgärden vidtas.

Det är även möjligt att begära en betalningsförbindelse för långvarig medicinering som ordinerats på grund av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom. Med en betalningsförbindelse får du de läkemedel och andra produkter som nämns i förbindelsen avgiftsfritt från apoteket.

Läs mer om betalningsförbindelse

Försäkringen gäller alltid vid sidan av den obligatoriska LFÖPL-försäkringen

OFLA-arbetsskadeförsäkringen gäller alltid automatiskt för alla försäkrade med en obligatorisk LFÖPL-försäkring.

Du kan också teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring om du har en frivillig LFÖPL-försäkring eller ingen LFÖPL-försäkring alls.

Läs mer om den frivilliga OFLA-försäkringen

Du kan också teckna en OFLA-fritidsförsäkring hos LPA. Den ersätter skada som skett i arbete i privathushållet eller under fritiden. En fritidsförsäkring kan tecknas av alla dem som har en OFLA-arbetsskadeförsäkring.

Läs mer om OFLA-fritidsförsäkringen

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig