Hoppa över navigering

Skogsägare, försäkringen ger dig pensionstillväxt och tryggar ditt arbete

Skogsägare och skogsbruksföretagare får arbetspensionsförsäkring i LPA enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL). Den LFÖPL-pension som tillväxer på detta sätt betalas utöver pensionerna för lönearbete och annan företagarverksamhet. Skogsägare får också olycksfallsförsäkring i LPA.

Om du själv arbetar i skogen är olycksfallsförsäkringen viktig

Din arbetsinkomst avgör om du är försäkringsskyldig, det vill säga om du omfattas av den obligatoriska LFÖPL-försäkringen. Om du själv arbetar i skogen är din arbetsinkomst minst lika med basarbetsinkomsten. Om du inte är försäkringsskyldig men din arbetsinsats uppfyller villkoren för en försäkring, kan du frivilligt teckna både LFÖPL-försäkring och OFLA-arbetsskadeförsäkring för att trygga ditt arbete. Du kan också teckna en fritidsolycksfallsförsäkring, som ersätter olycksfall i privathushållet och i andra fritidssysselsättningar.

Ta kontakt om försäkringsfrågan behöver ordnas

Vi berättar gärna hur den skog du äger kan öka din arbetspension och vi ser också över ditt försäkringsskydd vid olycksfall. Du kan bekanta dig med våra försäkringar på vår webbplats, där du också hittar en arbetsinkomsträknare.

Försäkringskampanj

LPA utövar tillsyn över oförsäkrade skogsägare i november–december. Vi ringer upp skogsägare som besitter en stor skogsareal och inte har LFÖPL-försäkring på basis av skogen. Du omfattas av den obligatoriska LFÖPL-försäkringen om den skog du äger uppfyller ett visst arealvillkor och du själv arbetar i din skog. Läs om villkoren för försäkring i vår broschyr.

Ytterligare information
Kundtjänsten, växel 029 435 11
Försäkringsteamledare Leena Vehkomäki, tfn 029 435 2236

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig