Hoppa över navigering

Försäkringsfakturorna för frivilliga OFLA-försäkringar postas i januari

Fakturorna för 2018 postas i januari till de kunder som har frivilliga OFLA-arbetsskadeförsäkringar och fritidsförsäkringar.

Tillsammans med fakturan skickar vi en bilaga som du också kan läsa under Fakturabilagor och infobrev. Du är väl medveten att om förutsättningarna för en försäkring har upphört så kan försäkringen inte längre vara i kraft.

Ta även försäkring för fritiden

OFLA-fritidsolycksfallsförsäkringen är förmånlig och ersätter olycksfall på fritiden i större omfattning än privata olycksfallsförsäkringar. Inga idrottsgrenar har uteslutits från försäkringen och den gäller även utomlands. Fritidsförsäkringen ersätter dock inte sjukdomar och inte heller sådana olycksfall där ersättningsfrågan hör till någon annan lag. Till exempel olycksfall som inträffat i motorsporthobbyer eller med en åkgräsklippare hör i regel till trafikförsäkringen. Om OFLA-arbetsskadeförsäkringen upphör så upphör också OFLA-fritidsförsäkringen samtidigt. Läs mer om OFLA-fritidsförsäkringen.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig