Hoppa över navigering

LPA-trygghetsräknaren för stipendiater

Här kan du räkna ut din LPA-trygghet på prov. Beräkningar som bygger på dina faktiska försäkringsuppgifter får du via e-tjänsten.

LPA-trygghetsräknaren för stipendiater visar den årsarbetsinkomst som beräknats för dig utifrån ditt stipendium och uppskattar hur din arbetsinkomst påverkar din pension om du går i pension vid den lägsta pensionsåldern för din åldersklass eller om du fortsätter att arbeta till någon av dina följande födelsedagar.

Räknaren ger dig en uppskattning av din LFÖPL-försäkringspremie, din OFLA-försäkringspremie för arbete och fritid samt din grupplivsförsäkringspremie. Räknaren beaktar inte de sjukförsäkringspremier som skattemyndigheterna tar ut i efterskott.

Räknaren utgår från att din inkomstnivå blir oförändrad tills du går i pension. För att totalpensionen ska kunna räknas ut måste du ange beloppet av den pension du tjänat in fram till slutet av fjolåret. Du får uppgiften från ditt pensionsutdrag eller via e-tjänsten. Räknaren är avsedd för personer födda före 1998. Effekten av livslängdskoefficienten har beaktats i den uppskattning du får.

Du får också en uppskattning av din LPA-sjukdagpenning och din OFLA-olycksfallsdagpenning. Dagpenningarna baseras på den arbetsinkomst som gällde vid tiden för skadefallet.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig