Hoppa över navigering

LPA-trygghetsräknaren för stipendiater

Här kan du räkna ut din LPA-trygghet på prov. Beräkningar som bygger på dina faktiska försäkringsuppgifter får du via e-tjänsten.

LPA-trygghetsräknaren för stipendiater visar den årsarbetsinkomst som beräknats för dig utifrån ditt stipendium och uppskattar hur din arbetsinkomst påverkar din pension om du går i pension vid den lägsta pensionsåldern för din åldersklass eller om du fortsätter att arbeta till någon av dina följande födelsedagar.

Räknaren ger dig en uppskattning av din LFÖPL-försäkringspremie, din OFLA-försäkringspremie för arbete och fritid samt din grupplivsförsäkringspremie. Räknaren beaktar inte de sjukförsäkringspremier som skattemyndigheterna tar ut i efterskott.

Räknaren utgår från att din inkomstnivå blir oförändrad tills du går i pension. För att totalpensionen ska kunna räknas ut måste du ange beloppet av den pension du tjänat in fram till slutet av fjolåret. Du får uppgiften från ditt pensionsutdrag eller via e-tjänsten. Räknaren är avsedd för personer födda före 1998. Effekten av livslängdskoefficienten har beaktats i den uppskattning du får.

Du får också en uppskattning av din LPA-sjukdagpenning och din OFLA-olycksfallsdagpenning. Dagpenningarna baseras på den arbetsinkomst som gällde vid tiden för skadefallet.


Du observerar väl att om du är född 1958 eller tidigare kan vår räknare för tillfället ge ett vilseledande resultat när du beräknar beloppet av din kommande ålderspension. Det uppskattas att arbetspensionsindexet stiger klart mer i början av 2023 än lönekoefficienten. Räknaren beaktar inte ännu den här exceptionella indexutvecklingen, vilket kan förvränga dessa åldersgruppers resultat. Läs mer i vår nyhet: Hur påverkar indexförändringarna vid årsskiftet pensionerna?


 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig