Hoppa över navigering

Försäkringspremierna för skogsägare

LFÖPL-försäkringspremierna för skogsägare beräknas på din personliga LFÖPL-arbetsinkomst.

Beroende på premiens storlek faktureras den i en, två eller tre rater med förfallodagar i februari, maj och oktober. Alla LPA:s försäkringspremier, också för frivilliga försäkringar, är avdragbara i beskattningen.

Om du behöver uppskov med betalningen av försäkringspremierna kan du kontakta LPA:s premiefaktureringsenhet på nummer 029 435 2690, för att komma överens om en betalningsplan. Du kan också använda skyddad e-post för att komma överens om en betalningsplan. Välj då försäkringspremier som mottagare.

Du kan välja e-faktura

Som LPA:s kund kan du ta emot och betala försäkringspremiefakturor elektroniskt som e-faktura via din nätbank. E-faktura kan användas av nätbankskunder hos OP-gruppen, Nordea, Danske Bank, Ålandsbanken, Lokalandelsbankerna, Aktia, Sparbankerna, Handelsbanken och S-banken.

Till kunder som valt e-faktura skickar vi inte fakturor eller fakturabilagor på papper. Fakturabilagorna kan också läsas på vår webbplats: Fakturabilagor.

LFÖPL-försäkringspremier 2020

Procentsatsen är beroende av din ålder och din årsarbetsinkomst.

Ålder Arbetsinkomst/år Procentsats
under 53 är under 27 882 e

över 43 814 e

13,0140

24,10

53–62 år under 27 882 e

över 43 814 e

13,8240

25,60

63 år fyllda under 27 882 e

över 43 814 e

13,0140

24,10

För den del av arbetsinkomsten som ligger mellan 27 882 och 43 814 euro stiger försäkringspremien enligt en glidande skala. För den del som överstiger 43 814 euro är procentsatsen 24,10 procent. Eftersom 53–62-åringar har en större pensionstillväxt betalar de en något högre premie under övergångsperioden 2017–2025.

År 2020 är premien för grupplivförsäkringen 15 euro.

OFLA-försäkringspremier 2020

Försäkring Pris
Obligatorisk OFLA-försäkring för arbetstid 18,00 euro + 0,85 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten
Frivillig OFLA-försäkring för arbetstid 21,60 euro + 1,02 procent av årsarbetsinkomsten
Olycksfallsförsäkring för fritids 16,00 euro + 0,3 procent av årsarbetsinkomsten

Beräkna dina försäkringspremier med hjälp av räknaren

Dina försäkringspremier bestäms enligt din arbetsinkomst. Med hjälp av LPA-trygghetsräknaren kan du beräkna premierna för din LFÖPL-försäkring och för dina OFLA-försäkringar för arbetstid och fritid.

Beräkna dina försäkringspremier med LPA-trygghetsräknaren.

Anslut dig till företagshälsovården

Du får 20 procents rabatt på premien för din OFLA-försäkring för arbetstid, om du hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare. Du har rätt till rabatten om du är LFÖPL-försäkrad och hörde till företagshälsovården den första oktober föregående år.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsräntan för LFÖPL- och OFLA-försäkringspremiefakturor är 4 procent per år under tiden 1.6.2016–31.12.2020.

Frågor om försäkringspremierna?

Här har vi samlat vanliga frågor om försäkringspremierna.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig