Hoppa över navigering

I år skickar vi arbetspensionsutdrag till personer födda i september-december

I september får cirka 15 000 LPA-kunder sitt personliga arbetspensionsutdrag per post.

Arbetspensionsutdraget innehåller din arbetshistoria och i det anges också beloppet på den pension du har tjänat in. Kontrollera utdraget noggrant eftersom arbetspensionen som du får senare beräknas utifrån uppgifterna i utdraget. Vänligen skicka en begäran om rättelse till LPA om uppgifterna innehåller fel eller är bristfälliga.

Du får ett arbetspensionsutdrag i pappersform vart tredje år

I år får du ett arbetspensionsutdrag i pappersformat om du är född i september-december och din LFÖPL-försäkring är i kraft. LFÖPL-försäkrade som har fyllt 60 får ett arbetspensionsutdrag i pappersformat varje år.

Pensionsutdraget skickas i huvudsak av den arbetspensionsförsäkrare, där ditt förvärvsarbete var försäkrat vid utgången av 2020.

Kontrollera utdraget elektroniskt

Du kan ta fram ditt arbetspensionsutdrag när som helst i vår e-tjänst. Identifiera dig först i LPA:s e-tjänst. När du går vidare till arbetspensionsutdraget begär tjänsten att du identifierar dig på nytt. Du kan också kontrollera utdraget i tjänsten työeläke.fi.

Om du har kontrollerat ditt utdrag elektroniskt senare än i mars skickar vi inte ut ett utdrag till dig under samma år.

Uppskattning av det kommande pensionsbeloppet

I det elektroniska arbetspensionsutdraget ingår en uppskattning av din kommande pension. Uppskattningen av den kommande pensionen finns också i arbetspensionsutdraget i pappersformat, om du är född före 1965.

Hur tjänas pensionen in? Läs mer om hur du tjänar in pension på vår webbplats.

Har du frågor?

Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om arbetspensionsutdraget på vår webbplats. Vi besvarar också frågor om arbetspensionsutdrag på numret 029 435 2692.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig