Hoppa över navigering

Höjningen av små pensioner skulle också gälla de flesta mottagare av avträdelsestöd

Enligt ett lagförslag till riksdagen skulle pensionerna för personer som får liten skattefinansierad pension höjas från och med 1.1.2020 (RP 43/2019).

Höjningen gäller dem som utöver arbetspension även får folkpension och/eller garantipension

Enligt lagförslaget ska folkpensionens fulla belopp höjas med högst 34 euro i månaden och garantipensionens belopp med 50 euro i månaden. Enligt kalkylerna skulle de cirka 609 000 pensionstagare vilkas totala pension är under 1200—1300 euro i månaden få åtminstone en liten höjning av sin pension. Höjningens storlek bestäms på basis av de övriga pensionsinkomsternas – till exempel arbetspensionernas – belopp.

Om du får folkpension och därtill exempelvis LFÖPL-arbetspension, skulle din folkpension stiga med högst 34 euro i månaden beroende på hur mycket du får i LFÖPL-pension.

Pensionstagarna behöver inte göra någonting

Om lagen går igenom betalar Folkpensionsanstalten automatiskt ut höjningarna enligt lagförslaget. Pensionstagarna behöver inte göra någonting själva. Höjningarna skulle betalas ut från och med 1.1.2020.

Om du får avträdelsestödets kompletteringsdel

Om du får avträdelsestöd som innehåller avträdelsestödets kompletteringsdel som bestäms på samma sätt som folkpension, skulle din kompletteringsdel höjas med ett belopp som motsvarar höjningen av folkpensionen. LPA beviljar automatiskt denna höjning, och du behöver alltså inte särskilt ansöka om den.

Höjningarna skulle betalas ut från och med 1.1.2020, om lagen går igenom. I lagförslaget har man uppskattat att cirka 1 900 personer som får avträdelsestöd skulle få en höjning av avträdelsestödets kompletteringsdel.

Läs mer på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Mer information: Risto Syvälä, enhetschef, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 040 828 4974

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig