Hoppa över navigering

Partiell ålderspensionsräknare

Med räknaren får du en uppskattning av hur stor den partiella ålderspensionen blir vid den ålder du väljer att ta ut den.

Uppskattningen visar den partiella ålderspensionens storlek som både 25 och 50 procent av din intjänade pension. Räknaren ger dig också en uppskattning av hur stor den egentliga pensionen blir efter den partiella pensionen när du slutar att arbeta.

Om du vill kan du ange olika inkomstnivåer (arbetsinkomst och eventuell löneinkomst) för tiden före den partiella pensionen och för tiden med partiell pension. Om du inte anger någon arbetsinkomst vid sidan av den partiella pensionen utgår räknaren från att du fortsätter att arbeta med samma inkomstnivå tills du går i ålderspension.

För att den partiella pensionen ska kunna räknas ut ska du också ange beloppet av den pension du tjänat in fram till slutet av fjolåret. Du får uppgiften från ditt pensionsutdrag eller via e-tjänsterna.

Räknaren är avsedd för personer födda före 1998. I den uppskattning du får har en eventuell förtidsminskning och uppskovsförhöjning samt effekten av livslängdskoefficienten beaktats.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig