Hoppa över navigering

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall är en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till skada eller sjukdom. Exempel på typiska olycksfall är halkning, omkullfallning och ramlande.

Också skador som uppkommit under högst ett dygn anses enligt lagen vara orsakade av olycksfall. Sådana skador är

  • skavsår orsakat av friktion
  • skada eller sjukdom orsakad av kontakt med frätande ämnen
  • köldskada
  • brännskada
  • värmesjuka
  • skada eller sjukdom orsakad av inandning av gas, ånga eller imma
  • skada eller sjukdom orsakad av exponering för betydande variation i fysikaliskt tryck.

När en olycka inträffar

Om du råkar ut för ett olycksfall, uppsök omedelbart läkarvård och fyll i en skadeanmälan. Kom ihåg att anmäla olycksfallet i arbetet till oss inom 60 dagar från skadefallet.

Läs mer om olycksfallsersättningar här.

Kan man få ersättning för yrkessjukdom?

Enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ersätts endast sjukdomar som orsakats av olycksfall, såsom till exempel inflammation av sår som orsakats av olycksfall.

Sjukdomar som orsakats av något annat än olycksfall ersätts inte även om de första symtomen skulle uppstå för första gången efter olycksfallet.

Om olycksfallet har väsentligt förvärrat en skada eller sjukdom som du hade redan tidigare, kan ersättning under vissa förutsättningar beviljas för den förvärrade andelen.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig