Hoppa över navigering

Stipendiat, ansök om A1-intyg elektroniskt från Pensionsskyddscentralen

Stipendiater som arbetar utomlands kan nu ansöka om A1-intyget från Pensionsskyddscentralens e-tjänst. A1-intyget bevisar tillhörigheten till det finska socialskyddet. Den som tillfälligt arbetar utomlands kan tillhöra Finlands socialskydd, om denne vid avfärden omfattas av det finska socialskyddet och arbetar utomlands som stipendiat.

Från Pensionskyddscentralens e-tjänst kan du nu förutom att ansöka om A1-intyg också ladda ner ett redan beviljat intyg, anmäla om ändringar som sker i utomlandsarbetet samt ansöka om förlängning av ditt A1-intyg. Tjänsten erbjuds förutom på finska även på svenska och engelska.

Mer om elektronisk ansökan kan du läsa på Pensionsskyddscentralens webbsidor

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig