Hoppa över navigering

Problem kan förekomma vid inloggningen till e-tjänsterna och Lomitusnetti från den 1 oktober

Enligt en föreskrift av Transport- och kommunikationsverket ändras bankidentifieringen 1.10.2019. Det TUPAS-protokoll som tidigare i stor utsträckning använts vid bankidentifiering uppfyller inte längre kravet på stark elektronisk autentisering efter 30.9.2019.

TUPAS-identifiering har varit i bruk i många offentliga tjänster, även i LPA:s e-tjänster och i avbytarservicenätet Lomitusnetti.

Vi håller på att övergå till en ny och säkrare identifieringstjänst, men tyvärr är övergången ännu inte slutförd. Det här kan orsaka störningar vid inloggningen till e-tjänsterna och Lomitusnetti från den 1 oktober.

I fortsättningen kommer identifieringen att ske via Suomi.fi-identifikation, som är den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst. Den används i statliga och kommunala elektroniska tjänster.

Vi skyndar oss att slutföra de ändringar som behövs

Som bäst pågår testningen av den nya Suomi.fi-identifieringstjänsten och vi strävar efter att snarast möjligt kunna ta den i bruk vid inloggningen till e-tjänsterna och Lomitusnetti.

Fram till dess kommer användningen av TUPAS-identifiering att fortsätta i våra tjänster. Det innebär att det med vissa bankers nätkoder kan förekomma problem vid inloggningen till e-tjänsterna och Lomitusnetti från den 1 oktober. Dock har till exempel Nordea lovat att den TUPAS-baserade identifieringstjänsten kommer att vara i bruk ännu någon tid efter 1.10.2019.

Ytterligare information ger LPA:s it-chef Atja Raatikainen, tfn 029 435 2321.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig