Hoppa över navigering

Ansökningarnas handläggningstider

Vi handlägger din ansökan alltid så fort som möjligt.

Handläggningstiden som anges i tabellen är ett medelvärde beräknat utifrån avgöranden under de 6 senaste månaderna. Informationen uppdateras 4 gånger om året. I enskilda fallkan handläggningstiden avvika betydligt från vad som anges i tabellen, till exempel på grund av att tilläggsutredningar måste tas fram.

Tabellen har uppdaterats 7.10.2020

Ärende Dagar
LFÖPL-försäkringsärenden, lantbruksföretagare 7
LFÖPL-försäkringsärenden, stipendiater 35
OFLA-försäkringsärenden 15
Ålderspensioner 28
Partiella ålderspensioner 11
Invalidpensioner 41
Familjepensioner 21
Grupplivförsäkringsersättningar 13
Olycksfallsersättningar 22
LPA-sjukdagpenningar 5
Yrkessjukdomsärenden 29
Begäran om omprövning av de lokala enheternas beslut om avbytarservice 91
Ersättningar som betalas till renskötare för vikariehjälp 41

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig