Hoppa över navigering

Ansökningarnas handläggningstider

Vi handlägger din ansökan alltid så fort som möjligt.

Handläggningstiden som anges i tabellen är ett medelvärde beräknat utifrån avgöranden under de 6 senaste månaderna. Informationen uppdateras 4 gånger om året. I enskilda fallkan handläggningstiden avvika betydligt från vad som anges i tabellen, till exempel på grund av att tilläggsutredningar måste tas fram.

Tabellen har uppdaterats 11.10.2021

Ärende Dagar
LFÖPL-försäkringsärenden, lantbruksföretagare 15
LFÖPL-försäkringsärenden, stipendiater 46
OFLA-försäkringsärenden 20
Ålderspensioner 28
Partiella ålderspensioner 23
Invalidpensioner 45
Familjepensioner 25
Grupplivförsäkringsersättningar 13
Olycksfallsersättningar 23
Yrkessjukdomsärenden 26
LPA-sjukdagpenningar 6
Begäran om omprövning av de lokala enheternas beslut om avbytarservice 59
Ersättningar som betalas till renskötare för vikariehjälp 35

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig