Hoppa över navigering

Ansökningarnas handläggningstider

Vi handlägger din ansökan alltid så fort som möjligt.

Handläggningstiden som anges i tabellen är ett medelvärde beräknat utifrån avgöranden under de 6 senaste månaderna. Informationen uppdateras 4 gånger om året. I enskilda fallkan handläggningstiden avvika betydligt från vad som anges i tabellen, till exempel på grund av att tilläggsutredningar måste tas fram.

Tabellen har uppdaterats 10.1.2023

Ärende Dagar
LFÖPL-försäkringsärenden, lantbruksföretagare 10
LFÖPL-försäkringsärenden, stipendiater 29
OFLA-försäkringsärenden 10
Ålderspensioner 16
Partiella ålderspensioner 8
Invalidpensioner 38
Familjepensioner 23
Grupplivförsäkringsersättningar 11
Olycksfallsersättningar 33
Yrkessjukdomsärenden 30
LPA-sjukdagpenningar 6
Begäran om omprövning av de lokala enheternas beslut om avbytarservice 56
Ersättningar som betalas till renskötare för vikariehjälp 18

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig