Hoppa över navigering

Ansökningarnas handläggningstider

Vi handlägger din ansökan alltid så fort som möjligt.

Handläggningstiden som anges i tabellen är ett medelvärde beräknat utifrån avgöranden under de 6 senaste månaderna. Informationen uppdateras 4 gånger om året. I enskilda fallkan handläggningstiden avvika betydligt från vad som anges i tabellen, till exempel på grund av att tilläggsutredningar måste tas fram.

Tabellen har uppdaterats 7.7.2021

Ärende Dagar
LFÖPL-försäkringsärenden, lantbruksföretagare 13
LFÖPL-försäkringsärenden, stipendiater 56
OFLA-försäkringsärenden 20
Ålderspensioner 31
Partiella ålderspensioner 36
Invalidpensioner 56
Familjepensioner 35
Grupplivförsäkringsersättningar 12
Olycksfallsersättningar 22
Yrkessjukdomsärenden 25
LPA-sjukdagpenningar 6
Begäran om omprövning av de lokala enheternas beslut om avbytarservice 59
Ersättningar som betalas till renskötare för vikariehjälp 35

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig