Hoppa över navigering

Ansökningarnas handläggningstider

Vi handlägger din ansökan alltid så fort som möjligt.

Handläggningstiden som anges i tabellen är ett medelvärde beräknat utifrån avgöranden under de 6 senaste månaderna. Informationen uppdateras 4 gånger om året. I enskilda fallkan handläggningstiden avvika betydligt från vad som anges i tabellen, till exempel på grund av att tilläggsutredningar måste tas fram.

Tabellen har uppdaterats 19.4.2022

Ärende Dagar
LFÖPL-försäkringsärenden, lantbruksföretagare 11
LFÖPL-försäkringsärenden, stipendiater 32
OFLA-försäkringsärenden 15
Ålderspensioner 18
Partiella ålderspensioner 14
Invalidpensioner 35
Familjepensioner 17
Grupplivförsäkringsersättningar 6
Olycksfallsersättningar 27
Yrkessjukdomsärenden 28
LPA-sjukdagpenningar 7
Begäran om omprövning av de lokala enheternas beslut om avbytarservice 33
Ersättningar som betalas till renskötare för vikariehjälp 22

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig