Hoppa över navigering

Ansökningarnas handläggningstider

Vi handlägger din ansökan alltid så fort som möjligt.

Handläggningstiden som anges i tabellen är ett medelvärde beräknat utifrån avgöranden under de 6 senaste månaderna. Informationen uppdateras 4 gånger om året. I enskilda fallkan handläggningstiden avvika betydligt från vad som anges i tabellen, till exempel på grund av att tilläggsutredningar måste tas fram.

Tabellen har uppdaterats 13.4.2023

Ärende Dagar
LFÖPL-försäkringsärenden, lantbruksföretagare 10
LFÖPL-försäkringsärenden, stipendiater 34
OFLA-försäkringsärenden 10
Ålderspensioner 15
Partiella ålderspensioner 9
Invalidpensioner 36
Familjepensioner 17
Grupplivförsäkringsersättningar 10
Olycksfallsersättningar 24
Yrkessjukdomsärenden 17
LPA-sjukdagpenningar 5
Begäran om omprövning av de lokala enheternas beslut om avbytarservice 45
Ersättningar som betalas till renskötare för vikariehjälp 12

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig