Hoppa över navigering

Ansökningarnas handläggningstider

Vi handlägger din ansökan alltid så fort som möjligt.

Handläggningstiden som anges i tabellen är ett medelvärde beräknat utifrån avgöranden under de 6 senaste månaderna. Informationen uppdateras 4 gånger om året. I enskilda fallkan handläggningstiden avvika betydligt från vad som anges i tabellen, till exempel på grund av att tilläggsutredningar måste tas fram.

Tabellen har uppdaterats 6.7.2022

Ärende Dagar
LFÖPL-försäkringsärenden, lantbruksföretagare 11
LFÖPL-försäkringsärenden, stipendiater 30
OFLA-försäkringsärenden 12
Ålderspensioner 18
Partiella ålderspensioner 9
Invalidpensioner 36
Familjepensioner 24
Grupplivförsäkringsersättningar 16
Olycksfallsersättningar 33
Yrkessjukdomsärenden 35
LPA-sjukdagpenningar 7
Begäran om omprövning av de lokala enheternas beslut om avbytarservice 50
Ersättningar som betalas till renskötare för vikariehjälp 31

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig