Hoppa över navigering

Ansökningarnas handläggningstider

Vi handlägger din ansökan alltid så fort som möjligt.

Handläggningstiden som anges i tabellen är ett medelvärde beräknat utifrån avgöranden under de 6 senaste månaderna. Informationen uppdateras 4 gånger om året. I enskilda fallkan handläggningstiden avvika betydligt från vad som anges i tabellen, till exempel på grund av att tilläggsutredningar måste tas fram.

Tabellen har uppdaterats 4.1.2024

Ärende Dagar
LFÖPL-försäkringsärenden, lantbruksföretagare 8
LFÖPL-försäkringsärenden, stipendiater 29
OFLA-försäkringsärenden 12
Ålderspensioner 14
Partiella ålderspensioner 7
Invalidpensioner 37
Familjepensioner 11
Grupplivförsäkringsersättningar 6
Olycksfallsersättningar 19
Yrkessjukdomsärenden 18
LPA-sjukdagpenningar 3
Begäran om omprövning av de lokala enheternas beslut om avbytarservice 42
Ersättningar som betalas till renskötare för vikariehjälp 13

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig