Hoppa över navigering

Inloggningen till LPA:s e-tjänster och Lomitusnetti sker nu genom Suomi.fi-identifikation

Vi har övergått till Suomi.fi-identifikation vid inloggningen till LPA:s e-tjänster och Lomitusnetti. Suomi.fi-identifikationen är en datasäker identifieringstjänst som används inom den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster.

Våra e-tjänster och Lomitusnetti fungerar annars som tidigare utom att identifieringssidan där du väljer bank eller annat identifieringssätt ser annorlunda ut.

Du kan logga in till e-tjänsterna och Lomitusnetti med dina personliga nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

När en kund har identifierat sig via identifieringstjänsten Suomi.fi gäller identifieringen även för de andra elektroniska tjänster som använder samma identifieringstjänst. När du har loggat in till LPA:s e-tjänster kan du alltså utan att behöva identifiera dig på nytt samtidigt sköta ärenden till exempel i FPA:s e-tjänster.

Störningar kan förekomma i våra tjänster

På grund av ändringen kan det fortfarande förekomma störningar i våra e-tjänster och Lomitusnetti så att alla länkar kanske inte fungerar och identifieringstjänsten eventuellt öppnas på finska också på de svenska sidorna. Vi håller på att utreda problemen och försöker åtgärda dem så snabbt som möjligt.

Vi beklagar de olägenheter som eventuella störningar kan medföra.

Mer information om Suomi.fi-identifikation

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig