Hoppa över navigering

Flexibla möjligheter för betalning av LPA:s försäkringspremier

Även för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s kunder, lantbruksföretagarna och stipendiaterna, känns coronaepidemin i vardagen. LPA vill göra det exceptionella läget lättare för sina kunder genom flexibla lösningar i fråga om försäkringspremierna.

Längre betalningstid för försäkringspremier

Du kan ansöka om längre betalningstid för försäkringspremier som ska betalas till LPA. Det är viktigt att du alltid avtalar om längre betalningstid innan fakturan förfaller. Du kan sköta ärendet genom att ringa till faktureringen av försäkringspremier vid LPA. Du kan också komma överens om en ny betalningstidtabell via den skyddade e-posten. Du kan få betalningsuppskov i högst 24 månader från den ursprungliga förfallodagen. För tiden för betalningsuppskovet beräknas dröjsmålsränta som för tillfället är 4 procent.

Betalningen av fakturor kan på kundens begäran undantagsvis nu flyttas framåt räntefritt

Statsrådets förordning om LPA:s försäkringspremier har tillfälligt ändrats på grund av de undantagsförhållanden som coronaepidemin har medfört. Nu är det möjligt att räntefritt flytta fram förfallodagen för försäkringspremierna i högst tre månader om försäkringspremiens ursprungliga förfallodag infaller 10.4–31.7.2020. Det är möjligt att flytta fram betalningen av försäkringspremierna ytterligare men då beräknas 4 procents dröjsmålsränta. Om fakturan förfaller efter juli är det endast möjligt att ansöka om betalningstid med dröjsmålsränta. Förlängd betalningstid (både med och utan ränta) förutsätter alltid att kunden kontaktar LPA och kommer överens om förlängningen.

Inga nya fakturor över försäkringspremier till utsökning

LPA agerar ansvarsfullt även i undantagsförhållanden och kommer före utgången av augusti 2020 inte att överföra nya obetalda fakturor över försäkringspremier till utsökning.

– Genom de åtgärderna vill vi för vår del underlätta situationen för våra kunder som kämpar i besvärliga förhållanden, konstaterar LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari.

Närmare information om försäkringspremier får du på LPA:s webbplats och genom att ringa faktureringen av försäkringspremier tfn 029 435 2690.

Närmare information:
verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514

 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig