Hoppa över navigering

Avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Avbytarservicen för pälsdjursuppfödare är avsedd för de pälsdjursuppfödare som föder upp pälsdjur för avelsändamål.

Syftet med avbytarservicen är att stödja pälsdjursuppfödarna så att de orkar med arbetet genom att det blir möjligt att komma ifrån den dagliga skötseln av pälsdjuren.

Avbytartjänsterna för pälsdjursuppfödare består av

 • semester
 • extraledighet.

Beskattningen av din pälsdjursproduktion avgör enligt vilken lag du får avbytarservice

Om din pälsdjursproduktion beskattas enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL) får du avbytartjänster enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare.

Om pälsdjursproduktionen beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (GårdsSkL) får du avbytartjänster enligt lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare.

Vem kan få avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Du kan få avbytarservice för pälsdjursuppfödare om alla följande villkor uppfylls:

 • du har en lagstadgad FöPL-försäkring och har haft den i minst 4 månader (lagen om pension för företagare, 1272/2006)
 • produktionen på din pälsfarm beskattas enligt NärSkL (lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 360/1968)
 • du arbetar dagligen i pälsdjursskötseln
 • pälsdjuren på din gård motsvarar minst 6,0 djurenheter
 • du får inte full invalidpension
 • du får inte rehabiliteringsstöd som är lika stort som en full invalidpension
 • du får inte arbetslivspension
 • din pälsfarm är inte ett företag i svårigheter enligt EU:s regler om statligt stöd inom jordbrukssektorn.

En husdjursenhet är lika med

 • 30 avelsrävar
 • 30 finnsjubbar för avelsändamål
 • 60 andra pälsdjur som hålls för avelsändamål.

Frihet att välja hur servicen ska ordnas

Du kan välja om du vill ordna dina avbytartjänster själv eller om du vill anlita den lokala enhetens service.

Avbytarserviceförmånerna skiljer sig i någon mån beroende på vilket sätt man väljer. När du ansöker om avbytarservice ska du på ansökningsblanketten ange vilket sätt du väljer.

Att ansöka om avbytarservice

En skriftlig ansökan om rätt till avbytarservice för följande år ska lämnas in till den lokala enheten före utgången av oktober. Ansökan görs pälsfarmsvis.

Det här gäller både de pälsdjursuppfödare som själva ordnar sina avbytartjänster och dem som anlitar den lokala enhetens service.

Semester

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer före utgången av varje kalenderår hur många semesterdagar och hur mycket extraledighet man kan få under nästa år. Under ett kalenderår får en pälsdjursuppfödare använda avbytarservice i högst 90 dagar.

Semestern är avgiftsfri service.

Under din semester sköter avbytaren de av dina sysslor som är nödvändiga för den dagliga skötseln av pälsdjuren.

Extraledighet

Extraledigheten är avgiftsbelagd service.

Du kan ta ut så mycket extraledighetstimmar per gång som du behöver. Extraledigheten får användas till sådana sysslor inom skötseln av pälsdjuren som hör till dina uppgifter vid tidpunkten för avbytartjänsten. Det kan också vara säsongbetonade arbetsuppgifter.

De lokala enheterna sköter avbytarservicen

Avbytarservicen för pälsdjursuppfödare ordnas av de kommuner som LPA ingått avtal med. Det område som varje sådan kommun sköter omfattar också andra angränsande kommuner och kallas lokal enhet.

Den lokala enheten fattar beslut om dina avbytartjänster. Du kan begära omprövning hos LPA. Sedan kan LPA:s beslut i sin tur överklagas hos Vasa förvaltningsdomstol.

Den lokala enheten kan betjäna dig bäst om du ser till att enheten har aktuell information om dig och din pälsfarm. Du bör före varje avbytartjänst försäkra dig om att den information som enheten har fortfarande stämmer.

Kvantiteten avbytarförmåner per år samt pris och ersättning

Förmån 2023 2024
Semesterdagar 18 18
Extraledighetstimmar 120 120
Avgift för extraledighet, euro/timme 7,38 euro per timme 7,75 euro per timme
Ersättning för själv ordnad avbytarservice, euro/timme 25,53 euro per timme 26,83 euro per timme

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig