Hoppa över navigering

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA har utsett Jussi-Pekka Rantanen till chef för pensionsenheten

Till chef för LPA:s pensionsenhet har utsetts juris kandidat Jussi-Pekka Rantanen. För närvarande är Rantanen chef för juridiska ärenden vid Keva. Rantanen har en stark och mångsidig erfarenhet från pensionsbranschen vad avser både verkställighet och utvecklande av lagstiftningen. Rantanen börjar som enhetschef vid LPA 2.1.2020.

Mer information: verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig