Hoppa över navigering

Temaåret 2020 Noll olyckor i lantbruket startar – kom med!

I år satsar vi på förebyggande av olyckor. Vårt temaår går under namnet Noll olyckor i lantbruket. Mångsidiga tjänster och tävlingar utlovas. Läs mer om kampanjen Noll olyckor i lantbruket, delta och vinn!

Kampanjen vill få oss att tänka på säkerheten på gården och inbjuder alla att dela med sig av sina bästa idéer för att målet Noll olyckor ska nås. Noll olyckor i lantbruket är inte bara en dröm – redan nu klarar sig varannan lantbruksföretagare utan olyckor under hela sin arbetskarriär.

Farmkalendern delades ut med decembernumret av LPA idag. Temaåret Noll olyckor i lantbruket följer de olika månadstemana i kalendern. I januari fokuserar kampanjen på buller, bullerbekämpning och god praxis.

Temaåret Noll olyckor i lantbruket är en del av ISSAs (International Social Security Association) internationella arbetsolycksfallskampanj Vision Zero.

Gör gården säker för både husfolket, avbytare och andra besökare!

Kampanjen syns och hörs på kampanjsidorna lpa.fi/nollolycksfall och i LPA:s finskspråkiga sociala medier.

Facebook: Melan juureva joukko
Twitter: @melaviestinta
Instagram: Juurevajoukko

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig