Hoppa över navigering

Mottagare av avträdelsestöd får möjlighet till lönearbete under coronakrisen

På grund av undantagsförhållandena som coronaepidemin orsakat råder det brist på arbetskraft på gårdarna. Jord- och skogsbruksministeriet bereder en lagändring som tillåter personer som är berättigade till avträdelsestöd att tillfälligt arbeta till exempel i kritiska uppgifter inom primärproduktionen under undantagsförhållanden.

Det föreslås nu att de som är berättigade till avträdelsestöd och som har avstått från att driva jordbruk ska få möjlighet att tillfälligt förvärvsarbeta utan att det påverkar rätten att få avträdelsestöd. Utbetalningen av avträdelsestödet fortsätter under anställningstiden.

Syftet med förslaget är att stödmottagarnas kompetens och arbetsinsats ska kunna tas till vara och att underlätta bristen på arbetskraft särskilt inom branscher som är kritiska med tanke på primärproduktionen inom jordbruket och trädgårdsodlingen,

Lagen som föreslås tillämpas retroaktivt från och med den 16 mars 2020 ska gälla fram till utgången av 2020. Jord- och skogsbruksministeriet skickade 30.4.2020 ett lagförslag om detta på remiss.

Läs mer i jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig