Hoppa över navigering

Dela din egen berättelse om avbytarverksamheten under de gångna 50 åren

Finlands unika system för avbytarverksamhet firar sitt 50-årsjubileum den 1.4.2024.

Jubileumsåret till ära publicerar LPA enkäten Inspirerande berättelser om avbytarverksamheten. Enkäten har som syfte att lyfta fram avbytarverksamhetens jubileumsår och betydelsen som lantbruksföretagarnas och lantbruksavbytarnas arbete har. Enkäten kan besvaras fram till den 30.4.2024.

Precis så som lantbruket har också avbytartjänsterna förändrats mycket under de här 50 åren. Först var antalet semesterdagar bara 6, nu är antalet 26. I början utförde avbytarna också hushållssysslor, nu är avbytarens arbetsuppgifter exakt begränsade till endast bindande dagliga uppgifter i anslutning till skötseln av husdjur.

Dela din egen inspirerande berättelse

Nu kan även du dela din spännande, intressanta eller skojiga berättelse eller ett minne som du har av avbytartjänsterna under årens lopp. Så lämnar du ditt fotspår i historien och påminner samtidigt nya lantbruksföretagare om hur unik och viktig avbytartjänsten är. Berättelser kan alla skicka in som har haft att göra med avbytartjänsterna under de gångna åren.

Lämna in din egen inspirerande berättelse här: Inspirerande berättelser om avbytarverksamheten

Vi publicerar berättelser på vår webbplats på adressen lpa.fi/avbytartjansterna50 och i våra sociala medier. Målet är att samla berättelserna till en 50-årsjubileumspublikation i slutet av året.

Du kan skriva under eget namn eller välja en pseudonym. Om du vill kan du också lämna dina kontaktuppgifter till oss via enkäten. Om din berättelse publiceras skickar vi ett överraskningspris åt dig, såvida du har lämnat dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna kombineras inte med de inlämnade bidragen. Vi använder kontaktuppgifterna endast för att skicka ut överraskningspriserna.

Närmare uppgifter
sakkunnig Marketta Ahlsten, tfn 029 435 2265, marketta.ahlsten(at)mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig