Hoppa över navigering

Testa bondens arbetsförmåga fick hedersomnämnande i internationell tävling

Verktyget Testa bondens arbetsförmåga, som utvecklats av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, belönades med hedersomnämnde i den internationella tävlingen Good Practice Award. Tävlingen ordnades av Internationella organisationen för social trygghet ISSA (International Social Security Association), till vilken hör cirka 320 sociala trygghetsinstitutioner från 160 länder. Syftet med tävlingen var att presenta god och innovativ praxis inom social trygghet. Testa bondens arbetsförmåga syftar till att främja lantbruksföretagares arbetsförmåga och hälsoläskunskap.

Pristagarna i tävlingen Good Practice Award  presenterades på ISSA:s konferens Regional Social Security Forum for Europe i Portugal den 17 april 2024. I tävlingen deltog sammanlagt 190 tävlingsförslag från 26 olika länder och 40 sociala trygghetsinstitutioner.

Det omfattande jämförelsematerialet gör Testa bondens arbetsförmåga till ett unikt verktyg

Lantbruksarbete medför såväl psykiska som fysiska risker för arbetsförmågan: arbetet är tungt och psykiskt belastande och det är förenat med risk för olyckor. I Finland avgår lantbruksföretagare med invalidpension oftare än andra yrkesgrupper och de råkar ut för mer olyckor än andra yrkesgrupper. Testa bondens arbetsförmåga är ett nytt slags ledningsverktyg med vars hjälp lantbruksföretagaren kan upptäcka och förutse risker som hotar arbetsförmågan i tid.

Testa bondens arbetsförmåga bedömer med hjälp av tio frågor den upplevda arbetsförmågan, arbetshälsan och arbetssäkerheten. På basis av svaren får lantbruksföretagaren personlig respons och hänvisas till lämpliga tjänster, som kan vara till exempel projektet Ta hand om bonden eller utbildning om arbetshälsa. Det som gör tjänsten unik är att den som svarar kan jämföra sina egna resultat med andra lantbruksföretagares resultat enligt ålder, kön och produktionsinriktning. Jämförelsematerialet innehåller tusentals svar och det uppdateras i realtid. Testa bondens arbetsförmåga har använts mest av företagare i åldern 45–64 år. De oftast förekommande produktionsinriktningarna är mjölkproducenter, spannmålsodlare samt nötköttsproducenter.

Svaren berättar hur arbetsförmågan utvecklas

Testa bondens arbetsförmåga lanserades sommaren 2022 och har fått ett bra mottagande. Under cirka ett och ett halvt år har Testa bondens arbetsförmåga besvarats 3 631 gånger. De anonyma data som insamlas genom svaren ger värdefull information om faktorer som påverkar lantbruksföretagarnas arbetsförmåga.

I höst genomför LPA ett pilotförsök med en ny utbildning som bygger på och utvecklas kring verktyget Testa bondens arbetsförmåga. Under utbildningen går man djupare in på de faktorer som påverkar arbetsförmågan samt bedömer belastnings- och resursfaktorer i det egna arbetet. Testa bondens arbetsförmåga samt utbildningen Arbetsförmågans ABC genomförs som en del av LPA:s projekt Ta hand om bonden.

Bekanta dig med Testa bondens arbetsförmåga: Testa bondens arbetsförmåga
Titta på videon som presenterar Testa bondens arbetsförmåga på YouTube

Närmare information:
Päivi Wallin, direktör, försäkringstjänster, avbytarservice och främjande av arbetsförmågan, tfn 029 435 2343
Pirjo Saari, enhetschef, enheten för främjande av arbetsförmågan, tfn 029 4352460

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig